Aanpassing toelatingseisen deskundigheidsgebied Diabeteszorg Kwaliteitsregister V&V  

  • 12 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De toelatingseisen voor het deskundigheidsgebied Diabeteszorg in het Kwaliteitsregister V&V worden, na een overgangsregeling, per 1 jan 2022 gewijzigd. Op 1 januari 2018 is de voormalige beroepsvereniging EADV van de diabetesverpleegkundigen opgegaan in V&VN afdeling Diabeteszorg en kreeg zij het beheer over dit deskundigheidsgebied. Al ruim voor het opgaan van de voormalig zelfstandige vereniging in V&VN is afgesproken dat de toelatingseisen tot het deskundigheidsgebied geleidelijk aan zouden worden aangepast, om daarmee de erkenning en waardering van de bevoegdheid tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen op het gebied van Diabetes Mellitus tot uitdrukking te brengen. 

Per 1 januari 2022 worden de toelatingseisen gewijzigd in:  

  •  Post-HBO-opleiding Chronisch Zieken differentiatie Diabetesverpleegkunde, inclusief farmacotherapie, (voorheen post-HBO-opleiding Diabetesverpleegkundige, inclusief farmacotherapie), aan de Hogeschool Utrecht of  
  • St. Antonius Academie/SSSV/Hogeschool Rotterdam - opleiding Diabetesverpleegkundige, aangevuld met een vóór 1 februari 2016 met goed gevolg afgeronde door de Minister aangewezen module farmacotherapie    

Alle verpleegkundigen die al in het deskundigheidsgebied staan, maar niet aan de nieuwe eisen voldoen, kunnen gewoon ingeschreven blijven en ook herregistratie aanvragen. Voor herregistratie moeten dan wel de 40 geaccrediteerde ‘diabeteszorgpunten’ zijn behaald. 

Tot 1 januari 2022 wordt ook iedereen die aan de huidige eisen voldoet nog toegelaten. Dit geldt eveneens voor degenen die nog bezig zijn met een opleiding die tot de inschrijving in het deskundigheidsgebied onder de huidige eisen leidt. 

De geaccrediteerde bij- en nascholingen op het gebied van diabetes(zorg) zijn voor iedereen toegankelijk en tellen mee in het Kwaliteitsregister V&V. Voor de meeste diabetesscholingen zal ook accreditatie voor het deskundigheidsgebied Praktijkverpleegkundigen worden aangevraagd.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)