€ 1000 netto bonus ook voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

  • 29 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Dik Verdiend

Op 25 juni is door het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden een bonus krijgen van € 1000 netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet, namens de Nederlandse bevolking hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.
V&VN krijgt veel vragen over deze bonusregeling van onze leden en ook van niet-leden.  

Wij zijn blij met deze stap van het ministerie en vinden dat deze regeling ook voor werkenden in de Huisartsenvoorziening moet gelden die zich tijdens de crisis hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Dus ook voor jou als praktijkondersteuner en of praktijkverpleegkundigen in de eerstelijnszorg. Want ook jij hebt samen met je collega POH, POH-ggz, POH-ouderen en alle anderen in het zorgteam ervoor gezorgd dat, ondanks de angst en daarbij horende stress, de patiënten en cliënten op een andere manier gezien werden; familie en mantelzorgers rondom de kwetsbaren patiënten in de praktijk bijgestaan werden en ouderen telefonisch benaderd hebben met de vraag of zij überhaupt wenste opgenomen te worden mocht er Covid-19 geconstateerd worden. momenteel ben jij druk met het opvangen van de uitgestelde chronische zorgvraag en tracht je zo goed en zo snel mogelijk je patiënten weer allemaal gezien te hebben. Een uitzonderlijke prestatie wat ons betreft. 

Overleg met werkgevers   
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt er in overleg met werkgevers voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Het gaat om al het zorgpersoneel dat een uitzonderlijke prestatie in coronatijd heeft geleverd. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Het streven is om het loket waar de bonus door werkgevers kan worden aangevraagd uiterlijk 1 oktober te openen.

Hoe de uitwerking van de regeling er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar wij vragen om een ruimhartige toepassing.
We zijn benieuwd naar de exacte uitwerking van de regeling en werkgevers deze moeten gaan uitvoeren. Omdat het dus nog niet duidelijk is hoe de regeling er uit komt te zien en hoe de werkgevers deze exact gaan toepassen roepen wij onze leden op ons daar waar nodig later deze zomer te informeren of er situaties zijn waarin de V&VN in actie moet komen!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)