Samenwerking

'Vóór en dóór leden', dat is het motto van Pijnverpleegkundigen. Dat betekent niet dat we in een ivoren toren zitten. Integendeel. Zo zijn we blijvend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, innovaties en kennis, om deze te delen met onze leden en andere belanghebbenden. Netwerken en samenwerkingsverbanden zijn dan ook enorm belangrijk om kennis te halen en te brengen.

Samenwerking zoeken we niet alleen binnen de V&VN of onze eigen afdeling Pijnverpleegkundigen (bijvoorbeeld in de SIGs), maar juist ook daar buiten. Hierbij valt onder andere te denken aan onze betrokkenheid bij het opstellen van de curriculum van de opleiding Pijnconsulent aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ook zijn  wij vertegenwoordigd in het bestuur van de in 2016 opgerichte Pijn Alliantie in Nederland.

Pijn Alliantie In Nederland

De Pijn Alliantie In Nederland (PA!N) is een samenwerkingsverband tussen 12 verenigingen en organisaties in Nederland die zich met pijn bezighouden en bestaat uit (wetenschappelijke) verenigingen van medici en niet-medici en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten Naar Eén Stem.
Elke vereniging neemt met twee vertegenwoordigers zitting in het Algemeen Bestuur, zodoende is er sprake van directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen de PA!N. Op project basis wordt het activiteitenplan gezamenlijk uitgevoerd.

V&VN Pijnverpleegkundigen is met 2 leden vertegenwoordigd het algemeen bestuur in deze pijn alliantie.
De PA!N wil de zware last van pijn voor individuele pijnpatiënten en voor de maatschappij terugdringen door het bevorderen van een integrale benadering van chronische pijn of het risico daarop, in een multidisciplinaire opzet. 

Sponsoring

Voor financiering van bijvoorbeeld scholing, studie reizen, publicaties, regionale bijeenkomsten en professionele ondersteuning maakt V&VN Pijnverpleegkundigen dankbaar gebruik van sponsoren.

Een unrestricted grand waarborgt dat V&VN Pijnverpleegkundigen volledig onafhankelijk is van sponsoren wat betreft de inhoud.
Mocht uw bedrijf belangstelling hebben voor sponsering van een van onze activiteiten dan overleggen we graag met u over de mogelijkheden. Wij komen graag met u in contact.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)