Commissies

V&VN Pijnverpleegkundigen kent 3 commissies. De commissies worden door het bestuur ingesteld. Kenmerkend is, dat de commissies niet vakinhoudelijk zijn, maar ter ondersteuning van de afdeling.

Communicatiecommissie

Het doel van deze commissie is het ontwikkelen en uitvoeren van communicatie met leden (interne communicatie) en overige belangengroepen (externe communicatie).
Onderdeel daarvan het het webbeheer en maken van de nieuwsbrieven.

Deze commissie bestaat uit :
Berry van Bruchem, voorzitter
Bianca Kramp
Marjolein Warren

Alle ideeën, op-/aanmerkingen, informatie en nieuws feiten zijn van harte welkom. Een e-mailtje is voldoende.

Congrescommissie

De congrescommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het 2-jaarlijkse congres. De huidige commissie werkt al weer aan de voorbereidingen van het 9de Pijncongres in 2020, met als opdracht:'organiseer een succesvol congres in 2020 voor zowel pijnverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, anesthesiemedewerkers, sedatie-anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen acute pijnservices en onderzoekers en verpleegkundigen in Nederland en België die zich bezighouden met acute-, chronische- of oncologische pijn en/of pijn bij kinderen.'

Leden van deze commissie zijn:
Martin Blomenkamp, voorzitter
Anneke Bosscha
Bianca Kramp
Gusta de Vries
Juanita Cheuk-A-Lam
Sandra de Gooijer

Kascommissie

Het doel van deze commissie is de jaarlijkse controle van de 'kas'. Dat wil zeggen: de boekhouding van de afdeling. Tijdens de Algemene Leden Vergadering geeft het bestuur een toelichting op de cijfers en legt zij financiële verantwoording af. 

De commissie voor het boekjaar 2019 bestaat uit:
Gé Janssen
Marianna Kryvska

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.