Visie

Het aantal pijnpatiënten neemt toe, vooral ten gevolge van de vergrijzing. Daardoor neemt ook de zorgvraag toe. Er komen steeds meer adequate behandelingen voor patiënten met pijn, waardoor de zorgintensiteit voor patiënten met pijn toeneemt.

V&VN Pijnverpleegkundigen wil door haar activiteiten bijdragen aan optimale pijnbestrijding binnen de patiëntenzorg. Essentieel is de ontwikkeling en verankering van de verpleegkundige als kerndiscipline binnen de gezondheidszorg. V&VN Pijnverpleegkundigen ziet het als haar taak om vanuit haar positie binnen het krachtenveld de pijnbestrijding verder te ontwikkelen en de verpleegkundige te ondersteunen om aan te sluiten bij de zorgvraag van de patiënt binnen de vele elkaar opvolgende ontwikkelingen in de zorg.
Om dit te bereiken is ontwikkeling van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en continue aandacht voor kwaliteit van zorg belangrijk. Het verzorgen van onderwijs is hierbij onmisbaar.

Pijlers

Voor de komende jaren zijn er drie pijlers waarop de V&VN Pijnverpleegkundigen voortbouwt:

  • Een sterke en gezonde organisatie, door een voor leden
  • Autoriteit op het gebied van pijnbehandeling
  • Deskundigheidsbevordering.

Beleidsplan en Jaarplannen

De koers voor de komende jaren staat in het Strategisch Beleidsplan.
Vervolgens stelt het bestuur elk jaar het Jaarplan op, waarin de de evenementen, acties en activiteiten beschreven staan van het bestuur en van de werkgroepen (Special Interest Groups).
De plannen worden door de leden (Algemene Afdelings Vergadering) beoordeeld en goedgekeurd.
Klik hier voor:
- Strategisch Beleidsplan 2021-2025

- Jaarplan 2023

Algemene Afdelings Vergadering

V&VN Pijnverpleegkundigen bestaat vóór en dóór haar leden. De leden bepalen dan ook de koers van de afdeling. Elk jaar vindt er een Algemene Afdelings Vergadering (AAV) plaats. De leden kunnen zich dan uitspreken over wat zij belangrijk vinden. Denk daarbij ook aan het benoemen van bestuursleden.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over acties, activiteiten en de financiële situatie. 

Ben je lid van afdeling Pijnverpleegkundigen? Dan kun je de verslagen van de afgelopen AAV's inzien. Log in op MIJN V&VN

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)