Zorgstandaard Chronische Pijn in kwaliteitsregister Zorginstituut

  • 21 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Pijnverpleegkundigen

Na de totstandkoming van de Zorgstandaard Chronische Pijn is deze eind 2019 aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het openbaar register. Het Zorginstituut heeft de standaard getoetst aan de criteria die daarvoor gelden. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de zorgstandaard per 11 februari 2020 op te nemen in het openbaar register. 
Tevens vindt het Zorginstituut belangrijk dat de multidisciplinaire leidraad, als onderdeel van de implementatieagenda, ontwikkeld wordt.

V&VN Pijnverpleegkundigen heeft als lid van de Pijnalliantie In Nederland, PA!N, meegewerkt aan de ontwikkeling van de Zorgstandaard.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)