Vacature centrale spin in het web Pijn Alliantie in Nederland (PA!N)

  • 16 november 2022
  • Nieuwsbericht
  • Pijnverpleegkundigen

De PA!N is een krachtig samenwerkingsverband in Nederland van op dit moment 14 medische en (para- en peri-)beroepsverenigingen en het samenwerkingsverband pijnpatiënten naar een stem die zich met (chronische) pijn bezighouden.

PA!N brengt alle partijen in Nederland samen, die op welke manier dan ook met de preventie, diagnostiek en behandeling van pijn te maken hebben. Daarmee is PA!N het aanspreekpunt in Nederland betreffende multidimensionale aanpak van pijn.

Elke vereniging neemt met twee vertegenwoordigers zitting in het Algemeen Bestuur, zodoende is er sprake van directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen de PA!N. Op project basis wordt het activiteitenplan gezamenlijk uitgevoerd.

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door het Dagelijkse Bestuur, bestaande uit twee co- voorzitters, secretaris, penningmeester en marketing/public relations (PR), ondersteund door het secretariaat.
Door een aantal werkgroepen wordt het beleid van het algemeen bestuur voorbereid en uitgevoerd.
De PA!N is gelieerd aan de Europese Pijnfederatie EFIC en de Internationale Associatie IASP.
------
Pijnalliantie in Nederland zoekt op zeer korte termijn een centrale spin in het web ter ondersteuning.

Voor meer details kijk hier

PAIN Logo

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!