Pijn Alliantie In Nederland - inzenden abstracts

  • 20 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • Pijnverpleegkundigen
PAIN Logo

Richtlijnen voor het inzenden van een abstract t.b.v. een poster bij het (digitale) PA!N congres op 29 oktober 2021

Het indienen van een abstract staat los van de registratie voor het PA!N congres. In geval het abstract is geaccepteerd, dient de indiener zich te hebben geregistreerd voor het congres. De registratie voor het congres vindt plaats middels een registratieformulier op de website van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) www.wenckebachinstituut.nl

Deadline inzending abstract: 1 september 2021

Alle abstracts dienen vóór 1 september 2021 elektronisch ingestuurd te worden naar paog@umcg.nl Onderstaande richtlijnen zijn leidend.

Richtlijnen

- Abstracts dienen vóór 1 september 2021 digitaal ingestuurd te worden.
- Alle abstracts worden beoordeeld door de Scientific Committee (SC) van het congres.
- De SC bepaalt of een abstract wordt geaccepteerd voor een poster.
- Alle inzenders ontvangen uiterlijk 20 september 2021 een bericht over de acceptatie van het ingediende abstract.
- Geaccepteerde abstracts worden als poster digitaal getoond gedurende het congres en gepubliceerd in het digitale abstract boek ten behoeve van de deelnemers.
- De auteur wordt verzocht tijdens het congres (pauzes) uitleg te geven over de poster en/of te discussiëren.
- Aan het einde van het congres wordt de posterprijs (geldbedrag en aandenken) en de patiëntenprijs (geld bedrag en bos bloemen) uitgereikt.
- De SC bepaalt a.d.h.v. de criteria (diagnostiek, behandeling, samenwerking, nieuwe ontdekkingen) aan wie de prijs worden toegekend.
- De commissie voor de patiëntenprijs bepaalt aan wie deze prijs wordt toegekend.
- De prijswinnaar dient geregistreerd te staan als deelnemer aan het congres.
- Er is geen correspondentie mogelijk over de beslissingen van de commissies.

Abstracts

- Abstracts mogen uit maximaal 250-300 woorden bestaan, exclusief de titel, auteurs, affiliaties en email-adres(sen).
- Abstract mogen geen grafieken of andere afbeeldingen bevatten.
- Abstract bij voorkeur insturen in de Nederlandse taal. Abstracts in de Engelse taal worden ook geaccepteerd.
- Gebruik standaard afkortingen, symbolen en interpunctie.
- Titel: de titel van het abstract limiteren tot 15 woorden.
- Auteurs: vermeld de achternaam en vervolgens de initialen, exclusief titels, van de 1e (presenterende) auteur. Vervolgens overige auteurs.
- Affiliatie: vermeld de affiliatie waar het onderzoek is gedaan (naam instituut, plaats, land).
- E-mail adres: vermeld het e-mail adres van de 1e auteur.
- Vermeld het ONDERWERP van uw onderzoek.

Inhoud

- Het abstract moet informatief zijn inclusief een statement van de studie gespecificeerd als doel, methode, samenvatting van de resultaten, discussie en/of conclusie.
- Diagnostiek, behandeling, samenwerking, nieuwe ontdekkingen.
- Onderzoeksvragen dienen duidelijk te zijn beantwoord.

ABSTRACT VOOR EEN POSTER (DIGITAAL)
PA!N Congres op 29 oktober 2021
(UMCG, WIOO)


ONDERWERP: ........................................
Titel:
Auteur(s):
Instituut/plaats/land:
Mail vóór 1 september 2021 naar:
UMCG
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)
t.a.v. dhr. H. Gubbels, consulent PAOG
E-mail: paog@umcg.nl

download via de button de pdf

PA!N Richtlijnen Abstracts

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!