Deskundigheid 2 Aangepast
deskundigheid

Bevorderen deskundigheid

V&VN Pijnverpleegkundigen ziet het als haar taak om de deskundigheid van haar leden te bevorderen, door:

 • het organiseren van scholingen 
  De doelstelling hierbij is om jaarlijks 2 – 4 scholingsbijeenkomsten te organiseren. De organisatie daarvan ligt bij de betreffende Special Interest Group (SIG=werkgroep), in samenspraak met de SIG Onderwijs.

 • betrokkenheid bij de vervolgopleiding Pijnconsulent
  Mede bepalen van de inhoud van de opleiding tot pijnconsulent.

 • Netwerken
  Stimuleren van onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling tussen leden.

 • Interactieve communicatie
  V&VN Pijnverpleegkundigen maakt gebruik van diverse online en offline media om actuele kennis en informatie met de leden te delen. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld. Ook de rol van sociale media krijgt hierin extra aandacht.

 • het V&VN Pijnverpleegkundigencongres
  De congrescommissie organiseert 2-jaarlijks het Pijncongres voor verpleegkundigen.
  Er worden prominente gastsprekers uitgenodigd die passen bij het thema van het congres.

 • Er zijn diverse Special Interest Groups (werkgroepen) actief. Elke SIG heeft een eigen aandachtsgebied. Hieronder staat een overzicht. Wil je meer weten over een SIG, stuur dan een een e-mail naar ons secretariaat.

Klik op de SIG voor uitgebreide informatie:
SIG Chronische pijn 
SIG Onderwijs
SIG Pijn bij kanker
SIG Pijn bij kwetsbare ouderen
SIG Pijn bij kinderen
SIG Postoperatieve pijn
SIG Professionaliseren en positioneren

Expertise- en Deskundigheidsgebied

Expertisegebied

Sinds 2014 heeft Pijnverpleegkundigen een eigen expertisegebied. Er hebben pijnverpleegkundigen meegewerkt in de vorm van de accordering van de eindtermen van de opleiding Pijnverpleegkundige in de landelijke stuurgroep in mei 2012. Daarnaast heeft het bestuur van V&VN Pijnverpleegkundigen een belangrijke bijdrage geleverd.
In deze brochure staat alle informatie nog eens zeer uitgebreid beschreven.

Deskundigheidsgebied

Vanaf 1 april 2015 kunnen verpleegkundigen in het Kwaliteitsregister V&V hun specifieke deskundigheid op het gebied van pijnverpleegkunde zichtbaar maken in het deskundigheidsgebied Pijnverpleegkunde. Het expertisegebied Pijnverpleegkundige vormt samen met de landelijk erkende eindtermen van de opleiding Pijnconsulent de inhoudelijke basis voor het deskundigheidsgebied Pijnverpleegkunde.

Inschrijven in het Kwaliteitsregister

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)