Pijncongres Pijn Alliantie In Nederland

  • 29 oktober 2021
  • Congres/Symposium
  • Pijnverpleegkundigen
PAIN Logo

Op 29 oktober 2021 organiseert de Pijn Alliantie In Nederland (PA!N) het jaarlijkse pijncongres.

Dit congres was oorspronkelijk gepland op respectievelijk 20 maart jl. en 30 oktober jl., maar is destijds vanwege de coronacrisis verplaatst naar 29 oktober 2021. Alle registraties (behoudens de inmiddels geannuleerde registraties) bij het oorspronkelijk geplande congres van 20 maart jl. en/of 30 oktober jl. worden meegenomen naar het congres van 29 oktober 2021. Deelnemers die zich hebben geregistreerd, maar uiteindelijk niet wensen deel te nemen aan het verplaatste congres op 29 oktober 2021, kunnen tot 1 april 2021 kosteloos annuleren, middels het sturen van een bericht per e-mail naar paog@umcg.nl

Registreren voor het congres van 29 oktober 2021 is momenteel nog niet mogelijk. Zodra er in het voorjaar van 2021 meer duidelijkheid is over de doorgang van het congres, wordt de registratie opengesteld (één en ander onder voorbehoud).

meer informatie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!