Aandacht voor samenwerken met mantelzorgers in het onderwijs: bekijk de V&VN materialen

Mantelzorgers staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Zij krijgen een belangrijke rol toegedicht in de overgang naar de participatiesamenleving.
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen mantelzorgers ondersteunen in deze nieuwe rol. De afgelopen tijd ontwikkelde V&VN een standpunt, een werkboek en een toolkit over dit onderwerp. Deze kunnen zowel in het onderwijs aan als in de bij- en nascholing van verpleegkundigen en verzorgenden worden gebruikt. Een kort overzicht.

Standpunt Samenwerken met informele zorg
Vaak wordt er naar mantelzorgers gekeken vanuit een bezuinigingsinsteek: wat kunnen mantelzorgers overnemen van professionals? Dat is een korte termijn aanpak die juist kan leiden tot overbelasting bij mantelzorgers. In het werk van verpleegkundigen en verzorgenden moet juist preventie en kwaliteit van leven voorop staan: samen met de cliënt en de mensen om de cliënt heen kijken hoe de cliënt langer thuis kan blijven wonen. Wat is nodig om het samen vol te houden? En in bijvoorbeeld het verpleeghuis: wat kan familie betekenen voor het welzijn van de cliënt en wat hebben ze daarvoor nodig?
In het Standpunt Samenwerken met informele zorg wordt deze visie verduidelijkt. In een artikel in het tijdschrift Maatschappij en Gezondheid wordt het standpunt toegelicht en een wijkverpleegkundige hierover geïnterviewd. Let op, deze link zal vervallen als het volgende nummer van het tijdschrift uitkomt.

Werkboek Samenredzaamheid
Familie en vrienden vervullen een belangrijke rol in het leven van de cliënt en omgekeerd. Als verzorgende en verpleegkundige kun je hen helpen die belangrijke rol te blijven spelen en het met elkaar te redden. Dit noemen we ook wel samenredzaamheid. In het Werkboek Samenredzaamheid staan casussen van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij vertellen hoe ze cliënten en familie ondersteunen het samen te redden. Hun verhalen kun je in je team of op school bespreken. Hoe willen wij het aanpakken? Wat leren we hiervan? In het werkboek vind je ook de Teamscan Samenredzaamheid. Dit is een checklist om met een team of medestudenten door te nemen en de vraag te beantwoorden: zijn wij klaar voor het samenwerken met mantelzorgers en familie? De Teamscan geeft gespreksstof en ideeën om stapsgewijs kleine verbeteringen in de samenwerking door te voeren.

Thuiszorg Toolkit Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt het!
Iedereen die werkt in een thuiszorgteam krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen levert vaak veel moois op, maar regelmatig ook dilemma’s. Bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheid of over privacy. De Toolkit Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt het! biedt acht themakaarten met casussen, informatie en tips over thema's als: ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers, draaglast en draagkracht, verwijzen in de wijk, maatwerk, etc. Elke themakaart bevat een casus, opdrachten dilemma’s en tips om in een teamoverleg of in een lesgroep te bespreken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)