Praktijkbegeleiding in de zorg

Op deze pagina vind je informatie over praktijkbegeleiding in de zorg en een aantal aanbieders van opleidingen/trainingen op het gebied van praktijkopleiden

Leergangen opleiden in de zorg

Ben je (praktijk)docent of opleider bij een zorgopleiding in het HBO of MBO? Of werkzaam in de zorg en verantwoordelijk voor de opleiding en  begeleiding van toekomstige zorgprofessionals? De Vrije Universiteit, al meer dan 25 jaar docentopleider voor het zorgonderwijs, biedt vanaf  2016 de nieuwe leergangen 'Opleiden in de zorg' aan. De VU-docenten die deze leergangen verzorgen kennen het zorgonderwijs en de zorgpraktijk uit eigen ervaring. Leergang I en II vormen samen een complete opleiding voor beginnende docenten/opleiders. Meer ervaren docenten/opleiders die zich verder willen ontwikkelen op één of meer vaardigheden kunnen  leergang II of losse modules uit de leergangen volgen. Voor (toekomstige) docenten binnen een hbo-bacheloropleiding in de zorg biedt de VU tevens de tweejarige deeltijd hbo-master Docent HGZO.

De leergangen zijn samengesteld uit modules op het gebied van:

  • Didactisch handelen
  • Innoveren
  • Onderzoeken
  • Professionaliseren van eigen handelen of in een team

Meer informatie zie de website van de Vrije Universiteit

→Naar boven

Basisworkshops voor praktijkbegeleiders

Voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers organiseert SBB incompanyworkshops voor praktijkopleiders die studenten begeleiden in de beroepspraktijk.

De workshops leveren de basiskennis en -vaardigheden die een  praktijkopleider nodig heeft om mbo-studenten te begeleiden. De
workshopmodules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Deelname is kosteloos.
In het najaar van 2016 kunnen individuele praktijkopleiders zich aanmelden voor een workshop in de regio.  Voor meer informatie zie de website van s-bb

→Naar boven

Opleiding praktijkopleider zorg&welzijn ROC Amsterdam

In de opleiding leer je om studenten te begeleiden, werkbegeleiders te coachen en met alle betrokkenen in het opleidingstraject adequaat te communiceren.Bij de opleiding Praktijkopleider krijg je ongeveer 30% les op school en 70% beroepsvorming in de praktijk. Bovendien moet  je minstens twee jaar werkervaring hebben in een relevante instelling of bedrijf. Wat leer je tijdens de opleiding?

  • Organiseren van het leerproces van een deelnemer
  • Organiseren en coördineren van opleidingstrajecten
  • Begeleiden / coachen van werkbegeleiders
  • Uitvoeren van organisatie- en professie-gebonden taken

Meer informatie over de opleiding vind je hier

→Naar boven

Praktijkopleider ROC Midden Nederland

Heb je ruime ervaring in de zorg- en welzijnssector en ben je  gemotiveerd om toekomstige beroepsbeoefenaars in hun beroepspraktijkvorming en werk te begeleiden bij hun leerproces? Wil jij je huidige positie verbreden en de mogelijkheden binnen je werk  vergroten? Ben je enthousiast en wil je dat overbrengen naar collega's, werkbegeleiders en leidinggevenden? Dan is de opleiding Praktijkopleider iets voor jou!De opleiding kent vier kerntaken waarbinnen je werkt aan het ontwikkelen van je competenties. Deze competenties zijn onder andere aannemen/introduceren, begeleiden/beoordelen, leervoorwaarden creëren, zorgdragen voor kwaliteit, eigen deskundigheid bevorderen, werkbegeleiders coachen, plannen/organiseren, samenwerken en groepsgericht werken. 

Meer informatie over de opleiding vind je hier

→Naar boven

Praktijkopleider (niv 4) Albeda college Rotterdam

De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het totale leerproces van de deelnemers in de organisatie. Als praktijkopleider vervul je een spilfunctie in het opleiden in de praktijk. Je werkt voortdurend aan het evenwicht tussen de belangen van de deelnemer (BOL/BBL) binnen de eigen organisatie en de onderwijsinstelling. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het BPV-beleidsplan in de organisatie.

Je instrueert en ondersteunt de werkbegeleiders bij hun opleidingstaken. Je werkt samen met de onderwijsinstelling en bent contactpersoon voor de opleiding.

Je coördineert en bewaakt het leertraject van de deelnemer (BOL/ BBL) en zorgt ervoor dat in de eigen organisatie de deelnemers (BOL/BBL)  begeleid worden. Tussentijds en na afloop van de BPV  (beroepspraktijkvorming) evalueer je samen met de deelnemer (BOL/ BBL)  en de werkbegeleider het leertraject.

Meer informatie over de opleiding vind je hier

→Naar boven

Opleiding Praktijkopleider Hogeschool Leiden

De opleiding Praktijkopleider is een éénjarige deeltijd opleiding die opleidt voor de functie van praktijkopleider in de gezondheidszorg. De opleiding heeft tot doel studenten voor te bereiden, dan wel te bekwamen in het uitoefenen van de functie van praktijkopleider binnen initiële opleidingen in de gezondheidszorg.
Bij het afronden van de opleiding ontvangt u, bij voldoende resutaat, een getuigschrift van Hogeschool Leiden.

De opleiding wordt per cursusjaar geaccrediteerd bij de bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN. Na toekenning van de accreditatie worden de accreditatiepunten bijgeschreven (dit is alleen van toepassing voor verpleegkundigen die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN).

Meer informatie over de opleiding vind je hier

→Naar boven

Post HBO praktijkopleider zorg en welzijn InHolland

Post HBO opleiding: praktijkopleider in zorg en welzijn:
Profiel: gedreven praktijkopleider in de gezondheidszorg of welzijnssector of ambities in deze functie, vaardigheden op het vakgebied praktisch ontwikkelen, HBO denk- en ervaringsniveau.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: De in de beroepsuitoefening gemaakte keuzes onderbouwen vanuit een gedegen visie op leren en leren in de praktijk, de beroepspraktijkvorming zodanig vormgeven dat deelnemers zich ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste beroepsbeoefenaren,  adequaat gebruik maken van moderne leerinstrumenten als portfolio en praktijkleerplan, opleidings- en coachingsactiviteiten inpassen in een competentiegericht leermodel, werkbegeleiders (en teams)  coachen op deskundigheid, organisatievragen en -ontwikkeling vertalen in scholingsvragen en opleidingsprogramma’s en hiermee een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg

 Meer informatie over de opleiding vind je hier

→Naar boven

Praktijkopleider in de gezondheidszorg Fontys

Toekomstige maar ook huidige collega’s coachen en begeleiden is een belangrijke taak van de praktijkopleider. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen maken dat in deze functie kwaliteiten ten volle kunnen worden benut. Fundamenteel in de opleiding is het eigen vermogen om te leren.
Als praktijkopleider bereid je stagiaires en beginnend professionals voor op hun (toekomstige) beroepsuitoefening. Dit doe je door onderwijs en coaching. Hiervoor ontwerp je individuele- en groepsactiviteiten waarbij het leren-leren en zelfsturing uitgangspunten zijn. Een optimale leeromgeving is hiervoor nodig en jij weet hoe je dat kunt realiseren. Organiseren, coördineren, voorwaarden scheppen: daar liggen jouw kwaliteiten. Belangrijk hiervoor is dat je ook zelf kunt reflecteren op je eigen leerproces. Leren-leren houdt nooit op ook niet voor de praktijkopleider zelf.

Meer informatie over de opleiding vind je hier

→Naar boven

Breederode Hogeschool

Als praktijkopleider/praktijkbegeleider lever je een belangrijke bijdrage aan het opleidingsbeleid in de stage-organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van dit beleid naar de dagelijkse begeleiding van studenten op de afdelingen. Het werk van de praktijkopleider/praktijkbegeleider vraagt om competenties op verschillende terreinen. De professionals die de opleiding tot praktijkopleider/praktijkbegeleider hebben voltooid zijn hierdoor uitstekend inzetbaar als gekwalificeerde krachten bij begeleiding en coaching van studenten/leerlingen en werkbegeleiders. 

Breederode Hogeschool bied je deze geaccrediteerde opleiding aan om de juiste competenties en beroepsattitude te ontwikkelen, die nodig zijn voor een optimale beroepsuitoefening.

De opleiding is competentiegericht en - in samenwerking met het werkveld - ontwikkeld. Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte opdrachten sluit de studie naadloos aan op de praktijk. Inspirerende lessen en samenwerking met professionals uit de praktijk belichten de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor je uitstekend opgeleid wordt om in de praktijk op de juiste wijze begeleiding- en coachingsvaardigheden toe te passen. Intervisiebijeenkomsten maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Hierin worden probleemsituaties in de persoonlijke werkuitvoering besproken. De opleiding brengt je in een actief leerproces waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor het creëren van leermomenten in de praktijk.

Meer informatie over de opleiding vind je hier 

→Naar boven

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)