Sinds 1 januari 2009 zijn verpleegkundigen verplicht zich om de 5 jaar te laten registreren in het BIG-register.Periodieke registratie (in de praktijk herregistratie genoemd) is een belangrijk onderdeel van de Wet BIG, een van de wetten die de kwaliteit van de zorg bevordert en bewaakt. Het ministerie van VWS heeft het systeem van herregistratie ontwikkeld in nauw overleg met beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. Herregistratie is per 1 januari 2009 verplicht voor verpleegkundigen en moet elke vijf jaar gebeuren.
Voor iedere verpleegkundige, verloskundige of fysiotherapeut die zich voor 1 januari 2009 heeft ingeschreven in het BIG-register vervalt de registratie op 1 januari 2014. Wie dan aan de criteria voor herregistratie voldoet, kan de inschrijving weer voor vijf jaar verlengen. Er zijn twee afzonderlijke criteria: werken óf scholing.

De actuele informatie over de herregistratie vind je steeds op de website van het BIG-register.

Download daarom de V&VN Herregistratiehulp, hier staan veel gestelde vragen rond 7 thema’s:

  • Herregistratie
  • De werkervaringseis
  • De scholingseis
  • Gelijkstelling van werkzaamheden
  • De aanvraagprocedure voor herregistratie
  • Bewijsstukken
  • Als jouw inschrijving wordt doorgehaald

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!