Commissies binnen V&VN Opleiders

Binnen V&VN Opleiders zijn verschillende commissies actief. Deze commissies worden gevormd of aangestuurd door de bestuursleden, maar we zien ook graag de participatie van onze leden hierin. Hieronder kun je zien welke commissies er actief zijn. Mocht je mee willen denken bij bepaalde onderwerpen omdat je expertise op dat terrein ligt, dan horen we het graag! Onderaan de pagina vindt u voor enkele commissies een profielschets.

Commissie: Netwerkbijeenkomsten

Tot en met 2015 heeft de congrescommissie van V&VN Opleiders elke twee jaar een congres georganiseerd voor praktijkopleiders, opleidingsadviseurs, docenten in MBO en HBO onderwijs, beleidsmedewerkers en managers werkzaam in de gezondheidszorg. Vanaf 2016 worden er in de regio netwerkbijeenkomsten georganiseerd om meer uitwisseling tussen opleiders in de zorg te kunnen creeren. Elke netwerkbijeenkomst heeft een eigen thema.

De netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd door bestuursleden in samenwerking met leden van V&VN Opleiders. Vind je het leuk om een netwerkbijeenkomst bij jou in de organisatie te organiseren of weet je een goed thema om te bespreken, dan horen we dat graag via opleiders@venvn.nl

Commissie: Bij- en nascholingen

Een van de doelen van V&VN Opleiders is deskundigheidsbevordering voor onze doelgroep. We brengen dan ook geregeld mooie scholingen of congressen onder de aandacht van onze leden. Daarnaast hebben we met een aantal aanbieders van scholingen afspraken gemaakt. Dit betekent dat onze leden korting kunnen krijgen of scholingen van deze aanbieders. Op dit moment hebben we afspraken met het BCL- instituut, Exposz en Momentum training en coaching. Meer informatie over bijvoorbeeld de kortingen en de inhoud van de scholingen vind je via hun websites. In onze agenda kun je zien wanneer er bij- en nascholingen of congressen zijn. 
Namens het bestuur van V&VN Opleiders zit Dianne van den Berg in de commissie Bij- en nascholingen. De wens is om scholingen vorm te geven samen met onze leden. Input met betrekking tot welke scholingen interessant zijn voor onze leden horen we dan ook graag. Commissie bij en nascholingen is te bereiken via het volgende mailadres: bijscholingen.opleiders@venvn.nl

Profiel commissie bij- en nascholingen

Commissie: Beroepenhuis en Registers

De commissie beroepenhuis en registers houdt zich bezig met alle veranderingen rondom de beroepsprofielen en expertisegebieden. Ook de vervolgopleidingen hebben onze aandacht. 
Met de komende veranderingen in de zorg en opleidingen hebben we als V&VN Opleiders een belangrijke taak in het zoeken van verbinding tussen alle partijen die hiermee te maken hebben en krijgen.  Namens het bestuur van V&VN Opleiders zit Erik Jansen in deze commissie. 

Profiel commissie Beroepenhuis en registers

Commissie: PR, Website en Social Media

De commissie PR/ Website en social media houdt zich bezig met het delen van belangrijk nieuws vanuit opleidingsland en zorg. Door het verspreiden van nieuws en onze bezigheden, willen we ons bereik vergroten en daarmee onze positie verstevigen. 
We zijn actief op Twitter en brengen een nieuwsbrief uit voor onze leden, waarin bijvoorbeeld verslagen van bijeenkomsten van V&VN worden beschreven en externe projecten waar we voor gevraagd worden. Commissie PR is te bereiken via het volgende mailadres: webbeheer.opleiders@venvn.nl 

Profiel commissie PR

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!