Bestuur

Binnen V&VN Opleiders zijn vanaf 2022 vijf bestuursleden actief. Hieronder stellen de bestuursleden zich aan je voor! Daaronder vind je de profielen van de verschillende taken binnen het bestuur. Bekijk onderstaand ook onze vacature! Kom jij ons bestuur versterken?

Vacature bestuurslid V&VN Opleiders

Heb jij een hart voor de zorg en voor opleiden? En wil je je inzetten voor de grootste beroepsvereniging van Nederland? V&VN Opleiders is op zoek naar bestuursleden!

V&VN Opleiders is een afdeling van V&VN en staat voor professionalisering en deskundigheidsbevordering van de brede groep opleiders en docenten binnen het verpleegkundig en verzorgend domein. Dit doen we door het stimuleren van de samenwerking tussen opleiders in zowel onderwijs als zorginstellingen door onder meer het organiseren van netwerkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering.

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (2022) en het TAZ (2022) heeft opleiden, leren en ontwikkelen een hoge prioriteit van V&VN. De ambitie van afdeling V&VN Opleiders is om hier een nadrukkelijke partij in te zijn, onder andere door de dialoog met de leden aan te gaan en deze input in te brengen in activiteiten van V&VN.

Wat houdt het in?
Als bestuurslid van V&VN Opleiders help je mee om bovenstaande te realiseren. In het jaarplan staat beschreven dat we een actieve rol willen spelen in de actuele ontwikkelingen en dat doen we middels het verbinden van de verschillende opleiders tijdens onder andere de bijeenkomsten. Naast het organiseren van de bijeenkomsten, komt het bestuur 8 à 10 keer per jaar samen om de plannen vanuit het jaarplan vorm te geven en uit te werken. Daarnaast ben je als bestuurslid een actieve deelnemer aan de bijeenkomsten van V&VN of participeer je in verschillende commissies of werkgroepen. Dit alles vraagt een gemiddelde tijdsinvestering van 2 uur per week.

Wat breng je mee?
Een bestuurslid houdt zich goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het opleiden binnen verzorging en verpleging in Nederland. Hierbij is het van belang om van micro- tot macroniveau te kunnen denken en hieruit activiteiten voor de leden te organiseren in het kader van de gestelde doelen. Je bent als bestuurslid communicatief vaardig, digitaal vaardig wat zich uit in bijvoorbeeld kunnen werken met Teams en je weet hoe je social media inzet. Daarnaast kan je goed projectmatig werken en ben je in staat taken te beleggen bij de juiste personen. Daadkracht is van belang gezien de urgente strategische doelen die V&VN heeft gesteld en waaraan V&VN Opleiders wil bijdragen.

Samenstelling bestuur
Als bestuurslid maak je deel uit van een afdelingsbestuur waarin verschillende rollen zijn belegd. Een bestuurslid ontvangt leiding van de voorzitter van de afdeling. V&VN Opleiders heeft een divers samengesteld bestuur, waarbij zitting is vanuit verschillende onderwijsinstellingen (MBO/ HBO) en werkvelden.

We zijn op zoek naar bestuursleden met een specifiek profiel, namelijk:
- Docent MBO Verzorgende IG (liefst docent die verzorgende is geweest of ook als verzorgende werkzaam is), of
- Praktijkopleider Verzorgende IG
- (Praktijk) Opleider Ziekenhuis

Vrijwilligersvergoeding
Voor de vergaderingen en bijeenkomsten is vacatiegeld en reiskostenvergoeding beschikbaar.

Interesse of vragen?
Je kan je interesse kenbaar maken door een motivatiebrief en CV te sturen naar
n.janmaat@venvn.nl voor uiterlijk 12 juni 2023.

Mocht je naar aanleiding van deze vacature vragen hebben of meer informatie willen, dan kan je contact opnemen met voorzitter Nicole Janmaat via mail n.janmaat@venvn.nl of mobiel 06 12278898.

Voorzitter: Nicole Janmaat

Nicole Janmaat, sinds 2015 ben ik betrokken als bestuurslid bij V&VN Opleidersensinds januari 2023 ben ik voorzitter van het bestuur. Ikben verpleegkundige en werkzaam als hogeschool docent bij opleiding verpleegkunde van Hogeschool Windesheim. Ik heb jaren gewerkt  als wijkverpleegkundige naast mijn docent zijn en tijdens de Covid periode heb ik gewerkt als verzorgende in de VVT. Als lid van VenVN/ bestuur neem ik deel aan verschillende commissies, vak commissie/cluster ouderen, jurylid Anna Reynvaanprijs en E Health scriptieprijs van VenVN, commissie beoordeling buitenlandse diploma’s, werkveldadviescommissie HGZO. Bij de opleiding verpleegkunde ben ik nauw betrokken bij het praktijkleren.In deze rol heb ik een intensief contact met het werkveld en merk de veranderingen in het werk door verzwaring van de zorgvraag en de druk door het tekort aan verzorgenden/ verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten. Werkveld en onderwijs staan voor de uitdaging om in deze tijd van schaarste goede professionals op te leiden. Hiervoor hebben we elkaar nodig en ik hoop dat afdeling opleiders hier in een bijdrage kan leveren. Ik zal daar mijn best voor doen…. Maar dit kan niet zonder de inbreng van leden. Mijn mailadres is 

voorzitter.opleiders@venvn.nl
of n.janmaat@venvn.nl

Penningmeester: Hettie de Jongh

Hettie de Jongh, verpleegkundige en onderwijskundige, werkervaring als verpleegkundige, zorgmanager, docent en opleidingsmanager. Nu docent hbov.

Mijn mailadres is penningmeester.opleiders@venvn.nl

Secretaris: Helene van Kaathoven

Ik ben Hélène van Kaathoven, en woon samen met mijn man en 2 kinderenin Velddriel (dorpje tussen Den Bosch en Zaltbommel).
Sinds juni 2022 ben ik betrokken als bestuurslid opleiders binnen V&VN. Leuk om ook op een ander niveau bezig te zijn met het vak van opleiden binnen het verpleegkundig beroep.
Vanaf 2016 ben ik werkzaam als praktijkopleider binnen Reinier van Arkel, een GGZ instelling die zorg verleent in de regio Den Bosch/Vught. Ik ben verpleegkundige en werk naast mijn werk als opleider nog regelmatig als vaste flexkracht op een afdeling voor kleinschalig intensief  beschermd wonen.
Ik vind het belangrijk om naast het werk wat ik als opleider doe ook de verbinding met de werkvloer te behouden. De dingen die me daarin opvallen neem ik ook weer mee als bestuurslid van de VAR binnen de organisatie.
Heb je een vraag of wil je iets delen dan kan je me mailen op;

h.kaathoven@vevn.nl 

Bestuurslid: Ingrid Heslinga

Ingrid Heslinga, vanaf 2007 ben ik betrokken bij V&VN Opleiders, eerst als bestuurslid en later in de congrescommissie. Sinds januari 2018 ben ik weer actief bestuurslid van V&VN opleiders.

Mijn opleidingsachtergrond is HBO-V en master leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2013 ben ik werkzaam als kaderdocent bij Landstede VeVa in Harderwijk. Binnen mijn functie ben ik o.a. verantwoordelijk voor het onderwijsproces, kwaliteit en examinering. Sinds twee jaar ben ik lid van de OR en de OC van Landstede onderwijs. Naast docent werk ik ook bij ZNWV als verpleegkundige in de wijk en geef ik beeldzorg.

Adviserend bestuurslid: Erik Jansen

Ik ben Erik Jansen, verpleegkundige, en sinds 2008 werkzaam als (hoge)schooldocent op de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. Ik ben sterk betrokken bij de inhoud en organisatie van het praktijkleren op de Academie, en merk dat onderlinge afstemming tussen alle betrokkenen bij het praktjkleren sterk gewenst is. Studenten (van de verschillende niveau's), werkbegeleiders, praktijkopleiders, docentbegeleiders...allemaal spelen we een belangrijke rol in het opleiden van verpleegkundigen. In de snel veranderende wereld om ons heen (decentralisatie, nieuwe beroepsprofielen, nieuw opleidingsprofiel van de hbo-v's) is en blijft afstemming over lange termijn doelen en ambities cruciaal. Ik wil als bestuurslid van V&VN Opleiders ervoor zorgen dat ons gemeenschappelijk belang, namelijk nu en in de toekomst  aanstaande verpleegkundigen goed opleiden, ook een gemeenschappelijk belang blijft. We hebben elkaar en elkaars expertise hard nodig.  

Profielomschrijvingen

Benieuwd naar wat onze bestuursleden doen? Bekijk het in onderstaande profielomschrijvingen!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)