Bestuur

Binnen V&VN Opleiders zijn vanaf 2022 vijf bestuursleden actief. Hieronder stellen de bestuursleden zich aan je voor! Daaronder vind je de profielen van de verschillende taken binnen het bestuur. 

Voorzitter: Mayella Stremmelaar-Guchelaar

Mayella Guchelaar, sinds 1 mei 2013 ben ik betrokken als bestuurslid bij V&VN Opleiders en sinds november 2014 ben ik voorzitter van het bestuur. Ik ben werkzaam als opleidingsadviseur bij de Isala Academie van het ziekenhuis Isala in Zwolle. Tot voor kort was ik verpleegkundige met een coördinerende taak omtrent educatie op de MDL afdeling. Ik vind het prachtig om studenten en medewerkers te helpen zich te ontwikkelen in het vak verpleegkunde en daarbij het "leven lang leren" vorm te geven. Nu houd ik me bezig met het strategisch opleiden en de KIPZ, de implementatie van V&V2020 en het vorm geven van het 702010 principe in Isala.  Ik ben bestuurslid geworden van V&VN Opleiders omdat ik een bijdrage wil leveren aan de verbinding tussen opleiding en praktijk en met alle ontwikkelingen in ons vakgebied is dit een leuke uitdaging!  Mijn mailadres is voorzitter.opleiders@venvn.nl.

Adviserend bestuurslid: Erik Jansen

Ik ben Erik Jansen, verpleegkundige, en sinds 2008 werkzaam als (hoge)schooldocent op de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. Ik ben sterk betrokken bij de inhoud en organisatie van het praktijkleren op de Academie, en merk dat onderlinge afstemming tussen alle betrokkenen bij het praktjkleren sterk gewenst is. Studenten (van de verschillende niveau's), werkbegeleiders, praktijkopleiders, docentbegeleiders...allemaal spelen we een belangrijke rol in het opleiden van verpleegkundigen. In de snel veranderende wereld om ons heen (decentralisatie, nieuwe beroepsprofielen, nieuw opleidingsprofiel van de hbo-v's) is en blijft afstemming over lange termijn doelen en ambities cruciaal. Ik wil als bestuurslid van V&VN Opleiders ervoor zorgen dat ons gemeenschappelijk belang, namelijk nu en in de toekomst  aanstaande verpleegkundigen goed opleiden, ook een gemeenschappelijk belang blijft. We hebben elkaar en elkaars expertise hard nodig.  Mijn mailadres is penningmeester.opleiders@venvn.nl

Penningmeester: Nicole Janmaat

Nicole Janmaat, werkzaam als verpleegkunde docent op Windesheim

Bestuurslid: Hettie de Jongh

Hettie de Jongh, verpleegkundige en onderwijskundige, werkervaring als verpleegkundige, zorgmanager, docent en opleidingsmanager. Nu docent hbov.

Secretaris: Ingrid Heslinga

Ingrid Heslinga, vanaf 2007 ben ik betrokken bij V&VN Opleiders, eerst als bestuurslid en later in de congrescommissie. Sinds januari 2018 ben ik weer actief bestuurslid van V&VN opleiders.

Mijn opleidingsachtergrond is HBO-V en master leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2013 ben ik werkzaam als docent bij Landstede VeVa in Harderwijk. Naast mijn werk als docent ben ik mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en examinering. 

Profielomschrijvingen

Benieuwd naar wat onze bestuursleden doen? Bekijk het in onderstaande profielomschrijvingen!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!