Handen Venvn Opleiders

V&VN Opleiders is er voor docenten, praktijkopleiders, opleidingscoƶrdinatoren en werkbegeleiders. Ons idee is dat samenwerking tussen docenten en praktijkopleiders goed is voor de afstemming tussen binnenā€ en buitenschools leren. Die afstemming wordt alsmaar belangrijker nu verpleegkundigen en verzorgenden steeds verder professionaliseren. V&VN Opleiders is het platform waar school en praktijk bij elkaar komen. Docenten en praktijkopleiders blijven er op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in vak en wetenschap en wisselen ervaringen uit over het inpassen daarvan in het onderwijs.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)