EHA 2021

Welcome to EHA2021 Virtual

EHA2021 will take place on Juni 9-17 and will remain accessible until August 15, 2021

EHA continues to dedicate its efforts to guiding hematologists in both clinical and research settings. 
Although face-to-face interactions are an important aspect of any congress, the current pandemic severely limits the possibilities. A core objective of EHA is to provide a platform for networking and connecting hematologists and EHA2021 will be no different. We will strive to maximize opportunities to promote the social side of our congress for our participants.

The EHA2021 Virtual Congress will be a key moment to consolidate the knowledge and experience gained worldwide and bring together hematologists in a virtual environment.

Hosting a virtual congress brings challenges and at the same time opens new possibilities. You can expect an interactive program dedicated to clinical research and practice, basic and translational research, as well as the important collaborations with stakeholders beyond hematology.

PROGRAM

Register now!

Congres Kanker & Leven 10 september 2021

Datum
10 september 2021 

Tijd
10.00 - 16.30 uur

Locatie
Via livestream en interactieve werksessies

Omschrijving
De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven. Daarom pleit het vorig jaar gepresenteerde Nationaal Actieplan Kanker & Leven er onder meer voor om in de spreekkamer niet alleen over de behandeling van de ziekte te praten, maar ook over de invloed daarvan op andere aspecten van het leven, zoals werk. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat aandacht voor werk vanaf het begin wordt meegenomen in het behandelplan? En hoe vergroten we de kansen dat mensen, zowel tijdens als na hun behandeling hun werk behouden of werk kunnen krijgen dat past bij hun ambitie en mogelijkheden?

Daarover en over de stand van zaken rond de andere actiepunten uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gaat het online congres Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care op 10 september 2021. Het programma staat online en de inschrijving is geopend. Meld u nu aan en profiteer van de vroegboekkorting tot en met 1 juli 2021!

Congres Kanker & Leven

Registreren voor de V&VN Oncologiedagen 2021 is vanaf nu mogelijk!

Op (15) 16 en 17 november aanstaande gaan de 38e V&VN Oncologiedagen van start.

Het streven is om in november fysiek samen te komen in de ReeHorst te Ede. Mocht dit niet mogelijk zijn, gezien geldende voorschriften vanuit het RIVM, zal het gehele congres virtueel plaatsvinden. De registratiekosten worden op basis hiervan aangepast en eventueel teveel gemaakte kosten worden teruggeboekt op uw rekening.

Gereduceerd tarief 
Tot 1 augustus 2021 profiteert u van een gereduceerd inschrijftarief! Na deze datum betaald u het reguliere inschrijftarief. Het boeken van hotelkamers in de ReeHorst is mogelijk nadat er een definitieve keuze is gemaakt tussen digitaal en fysiek. 

Groepskorting 
Je kunt als groep inschrijven vanaf 10 personen. ACTIE: Bij inschrijving als groep vanaf 10 personen vóór 1 september ontvang je een korting op de totaalfactuur van 20% (gebaseerd op de deelnamekosten). Na inschrijving is het niet meer mogelijk om van de bovengenoemde actie gebruik te maken.

Tijdens de webinars ‘Oncologiedagen’ in 2020 werd al duidelijk dat tijdens de 1e COVID-19 golf het aantal kankerdiagnoses verminderd is. Tijdens de 38e V&VN Oncologie wordt stil gestaan welke impact COVID-19 heeft op de oncologische zorg. Daarbij zullen we ook aandacht hebben voor hetgeen COVID-19 ons, als oncologische zorgprofessionals, gebracht heeft.  Een ander plenair thema wat aan bod komt is ‘taboe’. Hierbij wordt stilgestaan bij bepaalde soorten kanker die niet echt makkelijk ter tafel komen zoals kanker onder de gordel. Daarnaast staan we stil bij de dood. Hoewel dit thema afgelopen jaren bespreekbaarder is geworden, blijft het een lastig onderwerp. Verder bieden de 38e V&VN Oncologiedagen een gevarieerd programma wat vertaalbaar is voor elke praktijk. Er zijn paralelsessies die zich richten op leeftijdspecifieke zorg, zorg voor naasten en nieuwe ontwikkelingen.

Programma V&VN Oncologiedagen

Webinars voor én door zorgprofessionals over therapie(on)trouw

Mag ik jouw aandacht vragen voor het volgende? Dit voorjaar vindt een drietal live webinars plaats waar onder andere Carolien Burghout als programmacommissielid aan de ontwikkeling heeft meegewerkt en ook als spreker bij zal optreden. Het hoofdthema van de webinarserie is ‘Therapie(on)trouw in de oncologie’.

De webinars zijn bedoeld voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en zijn ook voor deze groepen geaccrediteerd door V&VN en VSR (per webinar 1 punt). 

Data, tijden en thema’s:

Donderdag 4 februari 2021, 20.00-21.00 uur, Therapie(on)trouw: feiten en fabels
Dinsdag 2 maart 2021, 20.00-21.00 uur, Therapie(on)trouw: bijwerkingenmanagement
Donderdag 8 april 2021, 20.00-21.00 uur, Therapie(on)trouw: monitoring in de praktijk

Meer informatie én de mogelijkheid om te registreren is ook te vinden op onderdeloep.online.

Hopelijk zien we je bij (een of meerdere van) deze webinars! Heb je vragen, stel ze hier

Terugkijken webinars!

9 maart LIVE: Post-ASH Update voor verpleegkundigen

Er zijn continue allerlei ontwikkelingen gaande in de behandeling van patiënten met hemato-oncologische tumoren. Tijdens deze geaccrediteerde e-learning (19.00 - 20.30) wordt u als verpleegkundige of verpleegkundig specialist bijgepraat over de huidige stand van zaken en praktische vraagstukken m.b.t. AML, sikkelcelziekte en COVID-19 bij hematologische patiënten. Vanzelfsprekend staat bij dit programma de vertaalslag naar de verpleegkundige praktijk centraal.

In dit programma wordt speciale aandacht besteed aan de meest recente (onderzoeks)ontwikkelingen die eind 2020 zijn gepresenteerd tijdens het grootste hematologiecongres van het jaar: de Annual Meeting van de American Society of Hematology (ASH).

Tijdens deze nascholing wordt elk onderwerp eerst door een deskundige hematoloog ingeleid en uitgediept. Daarna wordt elk onderwerp onder leiding van presentatrice Inge Diepman nabesproken door het verpleegkundige discussiepanel en de artsen. Als live-kijker kunt u tijdens het programma vragen insturen naar de studio.

Bekijk later!

Plenaire bijeenkomsten TWG Hematologie

De vergaderdata voor de plenaire bijeenkomsten van de TWG Hematologie zijn:

Donderdag 11 maart 2021
Dinsdag 12 oktober 2021

Wij gaan er voorlopig van uit dat de bijeenkomsten online zullen plaatsvinden. Beide keren zal dit zijn van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Mochten jullie een goed voorstel hebben voor een spreker (presentatie van 20-25 minuten), dan is dat altijd welkom!

Groeten,
namens het bestuur TWG Hematologie,
Rixt Bode

23e Regionale nascholing Hematologie - Save the date!

Datum
4 november 2021 

Tijd
09.00 - 16.30 uur

Locatie
Engels Meeting & Conference Center
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Omschrijving
Ook dit jaar ligt de nadruk op nieuwe ontwikkelingen in de hematologie en de dagelijkse praktijk. De dag zal verdeeld worden over round tables en plenaire sessies.

Deelname 
I.v.m. de onvoorspelbaarheid van COVID19 organiseren we de nascholing in hybride vorm. Deelname is definitief na ontvangst van de betaling.

Inlichtingen & aanmelding
Voor uw aanmelding en overige informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling Hematologie per e-mail: regionalenascholing.hematologie@erasmusmc.nl

E-learning Bewegen en kanker voor verpleegkundigen

Voor mensen met kanker is het wenselijk dat ze in een vroeg stadium worden gewezen op het belang van bewegen en de mogelijkheden hierbij. Om verpleegkundigen hierbij handvatten te geven is de e-learning Bewegen bij kanker ontwikkeld door Noordhoff in samenwerking met V&VN Oncologie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), namens de partners van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ). Een interview met Kim van Leeuwen, oncologie-/senior verpleegkundige (Haga Ziekenhuis), lid themawerkgroep Psychosociale zorg V&VN Oncologie en betrokken bij de ontwikkeling van deze e-learning.

Meer informatie
De e-learning Bewegen en kanker is gratis voor leden van V&VN Oncologie. De kosten voor niet-leden is € 30,--. De e-learning is geaccrediteerd door V&VN met 1 punt. Voor meer informatie en deelname: bekijk de ZorgPad Professional catalogus.

Naast de e-learning Bewegen en kanker is er ook een e-learning en een masterclass psychosociale zorg voor verpleegkundigen ontwikkeld. Met in de masterclass ook aandacht voor bewegen en kanker.

Bestel dit leerpad

Webinars indolent non-hodgkinlymfoom en multipel myeloom

Je kunt je nu inschrijven voor het webinar van 4 december over indolent non-hodgkinlymfoom en dat van 11 december over multipel myeloom.

4 december, 16.00 – 17.00 uur, indolent non-hodgkinlymfoom
Wat gebeurt er met de cellen in je lichaam als je indolent non-hodgkinlymfoom hebt? Wat zijn de symptomen en welke onderzoeken worden er ingezet? Waarom wordt de ziekte vaak niet meteen behandeld en hoe veilig is een wait-and-seebeleid? Wat is op dit moment de standaardbehandeling en welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Deze en nog veel meer vragen beantwoordt hoogleraar hematologie Marie José Kersten van het Amsterdam UMC.
Schrijf je nu in!

11 december, 11.45 – 12.45 uur, multipel myeloom
Wat gebeurt er met de cellen in je lichaam als je multipel myeloom hebt? Wat zijn de symptomen en welke onderzoeken worden er ingezet? Wat is op dit moment de standaardbehandeling en welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Gaat CAR-T-celtherapie een rol in de behandeling spelen? Deze en nog veel meer vragen beantwoordt hoogleraar hematologie Sonja Zweegman van het Amsterdam UMC.
Schrijf je nu in!

Heb je vragen over indolent non-hodgkinlymfoom of multipel myeloom die je graag beantwoord wil zien tijdens de webinars? Stuur een mail naar webinar@hematon.nl. De sprekers zullen dan proberen deze vragen te beantwoorden tijdens hun webinar. 

Masterclass CLL

Vanuit de TWG Hematologie hebben we dit jaar op verschillende plaatsen in het land een masterclass CLL gegeven.

Hiervan is van de presentatie van de VS een webinar gemaakt met informatie over de rol van de VS in de toekomst bij CLL.

Deze is te bekijken via deze link.

Hiervoor dien je je wel aan te melden, maar is ook goed voor 1 accrediatiepunt.

Aanmelden/deelnemen

Dutch Hematology Congress

Het programma voor het komende congres is alweer vollop in ontwikkeling.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het Dutch Hematology Congress op 19, 20 en 21 Januari 2022. Het verpleegkundig Symposium staat gepland op 19  januari 2022. We  hopen van harte dat we het 15e DHC in 2022 weer als een live event kunnen organiseren.  

Deze compacte nascholing is voor alle hematologen, internisten, kinderartsen, arts-assistenten, studenten, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België, dé manier om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in de hematologie. Onze industriële partners zijn ook vertegenwoordigd, u wordt van harte uitgenodigd om met hen in contact te treden.

Verpleegkundig Symposium
De TWG Hematologie, onderdeel van V&VN oncologie, organiseert in samenwerking met het Dutch Hematology Congress opnieuw het symposium voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Er wordt een afwisselend programma gepresenteerd. Het programma volgt zo spoedig mogelijk!

Meer informatie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!