Impressie van het DHC 2021 – Verpleegkundig Congres

Op donderdag 21 januari 2021 vond het verpleegkundig congres ven de DHC plaats. De morgen wat ingedeeld in verschillende sessies over MDS, bijwerkingen van immuuntherapie en radiologische diagnostiek.

In deze sessie ging het over de diagnostiek en behandeling van MDS door prof. Arjan   vd Loosdrecht van de AUMC loc VU.

Lees veder:
Impressie van het DHC 2021 – Verpleegkundig Congres in pfd.

Informatie in beeld

Voor patiënten is het vaak lastig om tijdens een gesprek over hun ziekte of behandeling alles te begrijpen en te onthouden. Dat kan risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Hematon heeft speciale patiënteninformatie die dit gesprek kan ondersteunen.

Op deze pagina vind je materiaal dat informatie in beeld brengt en korte, eenvoudige zinnen bevat. Het materiaal kan op die manier het gesprek met de patiënt ondersteunen.

Informatie in beeld

Thuisbehandeling met blinatumomab

Met gepaste trots laten we je weten dat de gids voor thuisbehandeling voor mensen die met blinatumomab behandeld moeten worden eindelijk beschikbaar is. Het is door AMGEN ontwikkelt in samenwerking met 2 leden van de Tumorwerkgroep Hematologie.

In de gids staat achtergrondinformatie over de behandeling met blinatumomab, maar er ook ruimte om de schrijftesten te noteren evenals belangrijke contactgegevens van de behandelaars en de thuiszorginstantie.

 

Je kunt het vrijblijvend bestellen via Jenny Cleven van AMGEN: jcleven@amgen.com. Indien je vragen/opmerkingen/feedback over de inhoud van de gids hebt, wil je dit dan ook aan Jenny Cleven doorgeven? Dan kan zij dit verwerken voor een volgende oplage.

Binnenkort te bekijken: Post-EHA Update voor verpleegkundigen

De behandeling van patiënten met hemato-oncologische tumoren verandert continue: soms drastisch, soms subtiel. Tijdens deze geaccrediteerde e-learning (120 min.) wordt u als verpleegkundige of verpleegkundig specialist bijgepraat over de huidige stand van zaken m.b.t. CLL, MM, MDS en nieuwe therapieën zoals CAR T-cellen en BiTEs. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de meest recente (onderzoeks)ontwikkelingen die eerder dit jaar zijn gepresenteerd tijdens het congres van de European Hematology Association (EHA).

Onder leiding van presentatrice Inge Diepman wordt elk onderwerp door een deskundige hematoloog behandeld, waarbij de vertaalslag naar de (verpleegkundige) dagelijkse praktijk natuurlijk centraal staat. 

Onderwerpen & sprekers

- Chronische Lymfatische Leukemie
dr. Doreen te Raa, hematoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei

- Myelodysplastisch Syndroom
dr. Saskia Langemeijer, hematoloog Radboudumc

- Multipel Myeloom
dr. Sandra Croockewit, hematoloog Radboudumc

- Behandeling met CAR T-celtherapie en BiTEs
dr. Tom van Meerten, hematoloog UMCG 

 

Lees meer

Update CLL richtlijn

Recent is de HOVON CLL richtlijn 2020 gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging van Hematologie. In deze richtlijn staan de laatste inzichten wat betreft diagnostiek en behandeling. 

CLL richtlijn

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!