Doelen TWG Hematologie

- De TWG Hematologie tracht  de  kwaliteit van zorg aan de hematologiepatiënt te verbeteren, doordat theoretische  kennis en praktische ervaring worden gebundeld en actief worden uitgewisseld.
- De TWG Hematologie biedt de gelegenheid voor het opbouwen van formele en informele netwerken. 
- Daarnaast stimuleert de TWG Hematologie innovatie en biedt ze mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei.
- De TWG Hematologie stimuleert evidence based werken binnen de verpleegkundig hematologische setting en  wil de samenwerking ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek onder haar leden bevorderen .  

De TWG Hematologie vertaalt haar doelstellingen naar de praktijk middels de volgende activiteiten:

- Publicatie van een elektronische nieuwsbrief (drie á vier keer per jaar)
- Een centraal overzicht van het (inter-)nationale hematologie scholingsaanbod op de website van de TWG
- Het verzorgen en mede-organiseren van scholing, waaronder: * Scholing tijdens de tweejaarlijkse ledenvergadering
* Scholing tijdens de V&VN Oncologiedagen.
* Scholing tijdens het verpleegkundig symposium op het Dutch Hematology Congress (DHC)
* TWG leden verzorgen lessen op de vervolgopleiding tot hematologieverpleegkundige.
* De TWG ontwikkelt in samenwerking met deskundigen en experts Master Classes  op het gebied van ziektebeelden en behandeling.
- Profilering tijdens de European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
- Gelegenheid voor het opbouwen van formele en informele netwerken tijdens symposia, congressen en de ledenvergadering.
- Ontwikkeling en beoordeling van producten zoals folders, masterclasses, patiënteninformatie
- Samenwerking met HOVON, KWF, NVVH, VIKC, SKION, EBMT, IKNL/NKR en ASH
- Contact met de patiëntenvereniging Hematon
- De TWG Hematologie onderschrijft het belang van bijscholing door het aanbieden van symposia, masterclasses.
- De TWG wil graag een platform bieden voor verspreiding van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek binnen de hematologie.

Verricht je verpleegkundig onderzoek en zoek je samenwerking met andere centra in de hematologie of wil je dit onderzoek graag delen met het landelijk netwerk, dan biedt de TWG jou een platform. Je kunt je onderzoek kenbaar maken via bijvoorbeeld de nieuwsbrief of een publicatie op de website.

Neem hiervoor contact op met twghematologieoncologie@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)