Als dagelijks bestuur van de TWG Hematologie hebben we goede voornemens opgesteld voor het komende periode.

De TWG hematologie zet zich in voor het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een hematologische aandoening door middel van het bundelen en uitwisselen van theoretische kennis en praktische ervaring. Het inspirerende programma van het verpleegkundig symposium op de Dutch Hematology Congres is daar een mooi voorbeeld van.

Een van de goede voornemens voor het komende jaar is aandacht besteden aan evidence based practice (EBP). Zo gaan we met de leden tijdens de plenaire vergadering een dagelijkse praktijkvraag ontrafelen en bediscussiëren en daar waar mogelijk onderbouwen met literatuur. Hoe gaan we met dit probleem om in de verschillende centra? Waar is dit op gebaseerd?

Leden Dagelijks Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
- Anne van der Spek, verpleegkundig specialist hematologie, Oncologisch Centrum Deventer (voorzitter)
- Rixt Bode, seniorverpleegkundige hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen (secretaris)
- Corine Kroeze, verpleegkundig specialist hematologie, Meander Medisch Centrum (algemeen lid, website en nieuwsbrief)
- Patty Maas-Bosman, verpleegkundig specialist hematologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc (algemeen lid)
- Shahira Fazel, verpleegkundig specialist hematologie, Radboudumc (algemeen lid)

 

Plenaire bijeenkomst TWG Hematologie

De vergaderdata voor de plenaire bijeenkomsten van de TWG Hematologie zijn

Donderdag 11 maart 2021
Dinsdag 12 oktober 2021

Wij gaan er voorlopig van uit dat de bijeenkomsten online zullen plaatsvinden. Beide keren zal dit zijn van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Mochten jullie een goed voorstel hebben voor een spreker (presentatie van 20-25 minuten), dan is dat altijd welkom!

Groeten,

namens bestuur TWG Hematologie,

Rixt Bode

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)