Als dagelijks bestuur van de TWG Hematologie hebben we goede voornemens opgesteld voor het komende periode.

De TWG hematologie zet zich in voor het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een hematologische aandoening door middel van het bundelen en uitwisselen van theoretische kennis en praktische ervaring. Het inspirerende programma van het verpleegkundig symposium op de Dutch Hematology Congres op 25 januari jl. was daar een mooi voorbeeld van.

Een van de goede voornemens voor het komende jaar is aandacht besteden aan evidence based practice (EBP). Zo gaan we met de leden tijdens de plenaire vergadering een dagelijkse praktijkvraag ontrafelen en bediscussiëren en daar waar mogelijk onderbouwen met literatuur. Hoe gaan we met dit probleem om in de verschillende centra? Waar is dit op gebaseerd?

We zetten ons ook in om de verbinding te blijven vinden/zoeken tussen verschillende hematologische zorgprofessionals (verpleegkundige en verpleegkundig specialisten). Wat kunnen we van elkaar leren, waren lopen we tegenaan in onze dagelijkse praktijk?

Met o.a. deze voornemens proberen we meningsvorming, persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei te stimuleren. Dus niet alleen maar (saai) vergaderen, maar juist inspiratie opdoen en enthousiasme over ons vak uitwisselen en elkaar vinden.

Ben je nieuwsgierig naar en enthousiast geworden over de TWG Hematologie?

Gaat jouw hart sneller kloppen van hematologische aandoeningen?

Wil je een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van je vak, de uitvoering van onze goede voornemens, dan wel een keer vrijblijvend een vergadering bij wonen? Dan ben jij diegene naar wie we op zoek zijn!

Meld je aan via twghematologieoncologie@venvn.nl.

Leden Dagelijks Bestuur

Per maart 2020 vindt er een wijziging plaats in het dagelijks bestuur van de TWG Hematologie. Maaike de Ruijter neemt afscheid als voorzitter en zal worden vervangen door Anne van der Spek. Carolien Burghout stopt als secretaris en wordt vervangen door Rixt Bode. Maaike en Carolien: hartelijk dank voor jullie jarenlange tomeloze inzet voor de TWG!

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
- Anne van der Spek, verpleegkundig specialist hematologie, Oncologisch Centrum Deventer (voorzitter)
- Rixt Bode, seniorverpleegkundige hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen (secretaris)
- Corine Kroeze, verpleegkundig specialist hematologie, Meander Medisch Centrum (algemeen lid, website en nieuwsbrief)
- Patty Maas-Bosman, verpleegkundig specialist hematologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc (algemeen lid)
- Shahira Fazel, verpleegkundig specialist hematologie, Radboudumc (algemeen lid)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.