- Presentatie op de Oncologiedagen van V&VN Oncologie
- Posters en flyers
- Organiseren van symposia en scholing
- Kennisontwikkeling onderling, deskundigheidsbevordering
- Ontwikkelen van landelijke eenduidige richtlijnen
- Contact patiëntenverenigingen en specialisten organisaties
- Zorgpaden op de website
- Maken jaarplan volgens format (inleveren voor 1 oktober bij secretariaat V&VN Oncologie)
- Opstellen kerngroep en contactpersonen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)