Jaarlijks verschijnt er een artikel vanuit de TWG-GE in Oncologica
Presentatie vanuit de TWG-GE op de Oncologiedagen van V&VN Oncologie
Posters en flyers van de TWG-GE ontwikkelen
Organiseren van symposia en scholing
Kennisontwikkeling onderling, deskundigheidsbevordering
Contact patiëntenverenigingen en specialisten organisaties
Zorgpaden op de website
Maken jaarplan volgens format (inleveren voor 1 oktober bij secretariaat V&VN Oncologie)
Opstellen kerngroep en contactpersonen

 

Producten 2019

Doel: Ontwikkelen geriatrisch zorgpad voor patiënten met een colorectaal carcinoom.

Actie: Ontwikkelen zorgpad en voortgang tot zover presenteren op de VSO oncologiedagen
Wie: Niamh Hoogerbrugge
Wanneer: Zorgpad 2019, Maart 2019 presentatie VSO Oncologiedagen

Actie: ontwikkelen format geriatrisch zorgpad
Wie: Sandra de Bruijn e.a.
Wanneer: 2019
 
Doel: de meerwaarde van PPI’s onderzoeken na maag en oesophagus resectie
Actie: onderzoekvoorstel schrijven
Wie: Nel de Vries e.a
Wanneer: eerste helft van 2019

Actie: plan maken om onderzoek te starten en uit te voeren
Wie: Nel de Vries e.a
Wanneer: tweede helft 2019
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.