Annuska Schoorlemmer, voorzitter
Voorzitten vergaderingen
Jaarplan indienen
Contactpersoon vanuit V&VN Oncologie
Aanwezig bij voorzittersvergadering
Terugkoppeling vanuit bestuur V&VN Oncologie en voorzittersvergadering.
Kritisch beoordelen content V&VN Verenigingsplatform + webbeheer

Carlo Schippers, vicevoorzitter
Ondersteunen voorzitter
Vervangen voorzitter bij afwezigheid.
Aanwezig bij voorzittersvergadering bij afwezigheid voorzitter

André Sterk, secretaris en werkgroep verenigingsplatform
Notuleren van de plenaire bijeenkomsten
Bijhouden van het ledenbestand
Onderhouden van de content V&VN Verenigingsplatform

Ivonne Schoenaker, financieel beheer

Financiën
Declaraties

Dominique Damminga, webbeheer + V&VN Verenigingsplatform
Onderhoud website TWG GE Oncologie
Opzetten content V&VN Verenigingsplatform + controle inhoud

Voorzitters sub werkgroepen:
Werkgroep HPB: Annemarie Roele-de Vreugd (ondersteund door Lieke Corpelijn)
Werkgroep Slokdarm-maag: Carlo Schippers (vacature volgt)
Werkgroep Colorectaal: Christel Gielen (tot 1 juli 2022 ondersteund door Niamh Hoogerbrugge)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!