Gastro Enterologie (2)

De tumorwerkgroep Gastro-Enterologie (TWG-GE) bundelt en verspreidt kennis en ervaring over de gastro-enterologische oncologie.

Doel
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met gastro-enterologische maligniteiten door het aanbieden van diensten en producten voor ( oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals werkzaam binnen de gastro-enterologische oncologie. Dit willen we bereiken door:

• Profileren en uitdragen van kennis en kunde tijdens symposia en congressen
• Beschikbaar stellen van de nieuwste protocollen, richtlijnen, artikelen et cetera
• Onderhouden van contacten met patiënten- en beroepsverenigingen
• Dienen als landelijk communicatieplatform en vraagbaak
• Houden van presentaties in instellingen en opleidingen
• Leveren van inhoudelijke bijdragen in vakliteratuur en aan schriftelijk informatiemateriaal van patiëntenverenigingen en industrie

Organisatie

De TWG-GE bestaat uit een kerngroep en leden. Iedereen die een actieve bijdrage wil leveren kan lid van de TWG-GE worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk spreiding van kennis over de verschillende ziektebeelden en geografische spreiding van de leden nagestreefd.
Er zijn zes projectgroepen:

• Colorectaal (lower GI)
• Oesophagus/maag (upper GI)
• Hepato-pancreato-biliair (HPB)
• Deskundigheidsbevordering: onderwijs, klinische lessen, lezingen, congresredactie, brochures, protocollen, richtlijnen
• PR: contact met patiëntenverenigingen, media, (inter)nationale organisaties, ledenwerving
• Online communicatie: website en mail beheren, forum

Werkwijze TWG GE

• Per subgroep is er 1 contactpersoon, deze maakt deel uit van de kerngroep;
• Vergaderfrequentie 1x per jaar met alle leden 
• Daarnaast minimaal 1x per jaar bijeenkomst van de afzonderlijke projectgroep;
• Er wordt een jaarplan (voor 1 oktober) en een jaarverslag (voor 1 maart) gemaakt;
• Jaarlijks wordt een bijdrage aan de Oncologiedagen geleverd.

Contact

Wil je een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van je vak, dan ben jij degene naar wie we op zoek zijn!

Meld je aan via: twggastro-enterologieoncologie@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!