E-learning Bewegen en kanker voor verpleegkundigen

Voor mensen met kanker is het wenselijk dat ze in een vroeg stadium worden gewezen op het belang van bewegen en de mogelijkheden hierbij. Om verpleegkundigen hierbij handvatten te geven is de e-learning Bewegen bij kanker ontwikkeld door Noordhoff in samenwerking met V&VN Oncologie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), namens de partners van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ). Een interview met Kim van Leeuwen, oncologie-/senior verpleegkundige (Haga Ziekenhuis), lid themawerkgroep Psychosociale zorg V&VN Oncologie en betrokken bij de ontwikkeling van deze e-learning.

Klachten voorkomen en beperken door bewegen
Bewegen tijdens en na kanker heeft positieve effecten op een aantal (late) gevolgen van kanker bij mensen die leven met en na kanker, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid. Door hierop te anticiperen, tijdig de juiste zorg in te zetten, te adviseren en informeren kunnen klachten zo veel mogelijk worden voorkomen en/of beperkt. Kim van Leeuwen zegt: “Verpleegkundigen hebben hierbij een belangrijke rol. Zij zijn vaak één van de eerste zorgverleners waar mensen contact mee hebben als ze de diagnose kanker krijgen. Hierdoor hebben verpleegkundigen een signalerende functie. Zij kunnen op dat moment en later in het traject informatie geven over het bewegen. Ook zijn zij een brug tussen gespecialiseerde zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, zodat iemand met kanker op de juiste momenten kan worden verwezen.” Kim vervolgt: “Vanuit V&VN Oncologie vinden wij het belangrijk dat kennis en ervaring gedeeld wordt met professionals en er was nog geen e-learning op het gebied van bewegen en kanker voor verpleegkundigen. Met deze e-learning krijgen verpleegkundigen praktische handvatten en methoden aangereikt om met bewegen en kanker in de praktijk aan de slag te gaan.” 

Inhoud e-learning
De e-learning Bewegen en kanker is gericht op bewegen tijdens alle fases van het zorgtraject bij kanker. “Naast de praktische methoden en handvatten om met de bewegen aan de slag te gaan, leren verpleegkundigen met de e-learning hoe ze bewegen en het belang ervan bespreekbaar kunnen maken in de spreekkamer”, zegt Kim. “Ook leren ze met de e-learning wanneer het nodig om te verwijzen en naar wie. Niet altijd zijn alle verwijsmogelijkheden bekend bij verpleegkundigen. Ook krijgen verpleegkundigen met de e-learning informatie over goede en onderbouwde informatie/websites waarnaar je mensen met kanker kunt verwijzen.” Kim vervolgt: “Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen veel beter herstellen als ze blijven bewegen. Matig intensieve training (minstens 150 minuten per week), spier– en botversterkende oefeningen (twee maal per week), gecombineerd met balansoefeningen (voor ouderen) en voorkom veel stil zitten. Ook lijkt bewegen onder begeleiding het meest effectief te zijn. Dat is wat in de e-learning benadrukt wordt.“

Aansluiting bij Nationaal Actieplan Kanker & Leven
Naast de eerdergenoemde betrokken partijen, zijn bij de ontwikkeling van de e-learning ook een ervaringsdeskundige van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en een oncologiefysiotherapeut namens de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie en Lymfologie betrokken. De e-learning Bewegen en kanker sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen.

Meer informatie
De e-learning Bewegen en kanker is gratis voor leden van V&VN Oncologie. De kosten voor niet-leden is € 30,--. De e-learning is geaccrediteerd door V&VN met 1 punt. Voor meer informatie en deelname: bekijk de ZorgPad Professional catalogus.

Naast de e-learning Bewegen en kanker is er ook een e-learning en een masterclass psychosociale zorg voor verpleegkundigen ontwikkeld. Met in de masterclass ook aandacht voor bewegen en kanker.

BESTEL DIT LEERPAD

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)