Immuno En Doelgerichte Therapie

De naam van de Themawerkgroep Doelgerichte en immunotherapie is ontstaan als gevolg van de snelle ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen binnen de immuno- en biotherapie, die naast biologische en immunologische werking ook een meer doelgerichte (op de tumorcel of target gerichte) werking hebben.

De meest gebruikte benaming voor deze nieuwe middelen is momenteel ‘targeted therapy’. Deze benaming geeft een omschrijving van het werkingsmechanisme van deze middelen, namelijk een doelgerichte benadering in de behandeling van kanker. Immunotherapie blijft apart benoemd, gezien de bestaande middelen en het werkingsmechanisme van met name de cellulaire immunotherapie, die niet onder ‘targeted therapy’ valt.

Door aandacht te schenken aan basiskennis, bijwerkingen en interventies rondom huidige en nieuwe behandelingen met ‘immuno- en targeted therapy’ voor de verpleegkundige praktijk stimuleert en ondersteunt de YWG verpleegkundigen.

Dit is noodzakelijk omdat behandelingen met monoklonale antilichamen, small molecules, cytokines en groeifactoren steeds meer als standaard- combinatiebehandelingen gegeven worden.

Doelstellingen van de TWG zijn:
- Bundelen en uitwisselen van kennis en ervaring
- Bevorderen van deskundigheid op het gebied van ‘immuno- / targeted therapy’
- Dienen als communicatieplatform voor verpleegkundigen die werken met ‘immuno- / targeted therapy’

Strategie
Om deze doelstellingen te bereiken onderneemt de TWG de volgende activiteiten:

- Geven van scholing
- Houden van lezingen
- Publiceren van artikelen
- Beoordelen en ontwikkelen van brochures en richtlijnen
- Organiseren van sessies/workshops voor o.a. de V&VN Oncologiedagen
- Het (digitaal) uitgeven van het boek: Immuno- / targeted therapie in de hemato-/oncologische zorg (ISBN: 9789035230064).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!