Het bestuur van V&VN Oncologie bestaat idealiter één voorzitter, één vice-voorzitter en vijf bestuursleden. Helaas heeft het bestuur op dit moment vier openstaande vacatures.

De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van vier jaar. Er wordt in het bestuur gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de huidige doelgroep zoals bovenstaand beschreven. 

Tevens wordt het bestuur ondersteund door een beleidsmedewerker, een V&VN adviseur, het V&VN secretariaat, penningmeester en acquisiteurs. 

 


Cora Vegter - voorzitter V&VN Oncologie


Anne Boerboom - vicevoorzitter en bestuurslid V&VN Oncologie


Esther Klein Zeggelink - bestuurslid V&VN Oncologie


Roos Schrijer - beleidsmedewerker V&VN Oncologie


Anneke Bangma - V&VN adviseur vereniging


Gabriëlle de Zwaan - V&VN medewerker


Ted Goossens - Financiën V&VN Oncologie

 

Vergaderen
Algemene Leden Vergadering vindt één keer per jaar plaats.
Per jaar 11/12 bestuursvergaderingen; hierin wordt beleid geevalueerd, bijgesteld en nieuw beleid gemaakt.
Jaarlijks beleidsdagen: 1 dag in april en 2 dagen in september 
 

Verplichtingen
Schrijven jaarverslag
Schrijven jaarplan
Schrijven strategisch meerjarenplan
Schrijven financieel jaarverlag
Opstellen van begroting aankomend jaar

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.