Ziekenhuisverplaatste zorg

  • 3 juni 2024
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Logo Care Coalition

Vanuit het initiatief "Ziekenhuisverplaatste zorg" en het concept "Juiste zorg op de juiste plaats" vinden er allerlei ontwikkelingen plaats in het land. Een van deze ontwikkelingen betreft de oncologische behandeling thuis of buiten het ziekenhuis, met name de toediening van oncolytica zoals chemo- en immunotherapie.

V&VN Oncologie krijgt hierover (begrijpelijk) regelmatig vragen, aangezien de oncologieverpleegkundige hierbij een cruciale rol speelt. Dit is een groot vraagstuk in Nederland, waarbij diverse aspecten zoals kwaliteit, voldoende goed opgeleide verpleegkundigen en financiële factoren een rol spelen.

Wij, als bestuur V&VN Oncologie, zijn landelijk actief betrokken bij deze ontwikkelingen. Zo zijn we onderdeel van de Ronde tafel concentratie en -spreiding van oncologische zorg en kartrekker van de werktafel Transitie Oncologische Zorg. Ook hebben wij zitting bij SONCOS platform, waar we onze input leveren op de normering. Specifiek met betrekking tot de toediening van oncolytica buiten het ziekenhuis zijn wij aangesloten bij de CareCoalition.

De CareCoalition is een samenwerkingsverband van landelijke experts, gericht op de volgende vraagstukken:

  • Sociaal-emotionele ondersteuning voor oncologische patiënten.
  • Financiële hindernissen & het uniformeren/versnellen van het proces van contractering met verzekeraars.
  • EPA-gericht opleiden van verpleegkundigen voor het verplaatsen van zorg dichterbij huis, met borging van veiligheid en kwaliteit (binnen de SONCOS-normering).

Wij zullen tijdig onze achterban bij deze ontwikkelingen betrekken. Op deze manier hopen en vertrouwen wij erop dat we de transitie van de zorg in de toediening van oncolytica buiten het ziekenhuis gezamenlijk en landelijk verder kunnen ontwikkelen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Hou de nieuwsbrief, onze website en sociale media in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur V&VN Oncologie

                                                                                       

Verantwoording Carecoalition

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)