Update 1: project 'vast aanspreekpunt' V&VN Oncologie

  • 5 november 2019
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie

V&VN Oncologie is vanaf 2015 bezig met het doorontwikkeling van de oncologische indicator: ‘vast aanspreekpunt voor de oncologische patiënt’. Eind 2018 is een project gestart onder leiding van bestuurslid Brigit Kistemaker en beleidsmedeweker Roos Schrijer. Het project heeft als doel voor 2021 een advies te formuleren over de doorontwikkeling van het vaste aanspreekpunt en deze te implementeren in de IGJ-indicator.

Het projectteam is in het najaar van 2018 gestart met het zoeken naar Evidence over het vaste aanspreekpunt. Een uitwerking in Zweden trok daarbij de aandacht.

Tijdens het ESMO/EONS congres in München is er contact gelegd met de Zweedse projectleider Bodil Westman in het kader van het wetenschappelijke artikel ‘coordinating contact nurse’. Tijdens dit gesprek bleek al snel dat meer tijd nodig was dan een kort gesprek op het congres. Het team uit Stockholm nodigde Brigit en Roos uit voor een best practice werkbezoek in het Karolinska universitair ziekenhuis in Zweden. Inmiddels zijn zij hier net van terug!

Vrijdag 1 februari 2019 werden zij hartelijk ontvangen door 3 coordinating contact nurses en projectleider Bodil Westman. De gehele ochtend werd intensief gesproken over de verschillen & overeenkomsten tussen Zweden en Nederland, de inhoud & functiebeschrijving van het vaste aanspreekpunt en wensen voor de toekomst.

Een inspirerende ochtend voor beide projectteams waarin veel informatie uitgewisseld werd. In de middag was ook tijd voor wat ontspanning. Een mooie rondleiding door het ziekenhuis bracht hen overal: van de kelder, waar alles geautomatiseerd en robot gestuurd was, tot aan de oncologische verpleegafdelingen en poliklinieken. 

Inmiddels zijn de projectleiders bezig met het analyseren van de opgedane kennis en het plannen van de rondetafelgesprekken met de leden van V&VN oncologie en de stakeholder betreffende dit onderwerp.

Wordt vervolgt, Brigit Kistemaker en Roos Schrijer houden je op de hoogte!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)