SONCOS-normeringen voor verpleegkundige oncologische zorg vanaf 1 januari 2023 definitief

  • 21 december 2022
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
170410 Mv Venvn Bernhoven T0i3705

Voor de organisatie van oncologische zorg beschrijft SONCOS de normeringen waaraan deze zorg moet voldoen. Deze normeringen zijn opgesteld door de oncologische professionals. Uiteraard heeft ook de verpleegkundige zorg daarin een plek. 

Zo wordt in de normeringen voorgeschreven dat toediening van oncolytica voorbehouden is aan CZO-opgeleide oncologieverpleegkundigen of verpleegkundigen daarvoor in opleiding (onder supervisie van een CZO-opgeleide oncologieverpleegkundige). De laatste jaren hebben organisaties de kans gekregen om hun zorg hierop in te richten en voldoende verpleegkundigen op te leiden, passend bij deze normeringen. Hierbij is gesteld dat organisaties per 1 januari 2023 aan deze normeringen moeten voldoen. 

We willen hierover informeren omdat in de praktijk de toediening van oncolytica mogelijk ook bij andere verpleegkundigen ligt. We wijzen er hierbij op dat dit vanaf 1 januari dus niet meer mag en het belangrijk is te kijken naar alternatieven. 

Vanuit de besturen V&VN Oncologie en V&VN Technische Thuiszorg Verpleegkundigen is een samenwerking gestart om gezamenlijk naar de toekomst te kijken. Zoals het afkoppelen van oncolytica en ondersteunende therapieën thuis. Hierover zijn we als afdelingen in gesprek en enkele oncologieverpleegkundigen in de TTV zijn samen met Vilans, protocollen aan het maken om afkoppelen van chemotherapie en het toedienen van ondersteunende therapieën thuis, goed te beschrijven.

Om de zorg voor de oncologische patiënt kwalitatief goed te borgen, met de juiste zorg op de juiste plaats.

Wil je hierover meepraten? Neem dan contact op met secretariaatoncologie@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)