Oproep leden V&VN Oncologie: werk mee aan bijwerkingenbijkanker.nl

  • 21 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Bijwerkingen Bij Kanker

IKNL heeft 15 jaar geleden de website bijwerkingenbijkanker.nl (voorheen SIBopMaat.nl) ontwikkeld waarmee verpleegkundigen uit meer dan 50 ziekenhuizen patiënteninformatie over bijwerkingen op maat samen stellen voor patiënten die systemisch behandeld worden. Verpleegkundigen kunnen bijwerkingenbijkanker.nl ook gebruiken om hun ziekenhuisspecifieke behandelplannen met kuurschema's te ontwikkelen en te beheren.

Actualiseren tips en adviezen voor patiënten
De tips en adviezen die per bijwerking worden gegeven zijn, moeten geactualiseerd worden. Dit zijn allemaal tips en adviezen die de patiënt thuis kan toepassen om klachten te verminderen. Ze zijn indertijd (ca 15 jaar geleden) door verpleegkundigen opgesteld. We hebben ongeveer 90 bijwerkingen.

Het zijn met name verpleegkundige adviezen over bijv.
·         zelfzorg, bijv. wond- en huidverzorging, lichamelijke hygiëne,
·         wat te doen bij maagdarmklachten,
·         beweging, voeding, neuropathie etc.

Wij zoeken verpleegkundigen voor het expertteam
IKNL zoekt enthousiaste (oncologie-)verpleegkundigen voor het deelnemen aan een expertteam. Dit team gaat de adviezen en tips bijwerkingen checken op actualiteit. We willen het team aanvullen met extra expertise die we kunnen inroepen zoals een oncoloog, ziekenhuisapotheker, oncologie diëtist, fysiotherapeut, etc.


Vorm en tijdsinvestering
Afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt voor het expertteam, wordt het team in groepjes opgedeeld. Ieder groepje gaat met een aantal bijwerkingen aan de slag. Mogelijk dat literatuuronderzoek noodzakelijk is.
IKNL faciliteert het expertteam met ondersteuning literatuuronderzoek, het beleggen van (online) vergaderingen en het vastleggen van de adviezen & tips. Ook zorgt IKL voor aanvullende expertise.

Interesse of meer informatie?
Heb je interesse om deel te nemen aan de expertgroep? Meld je dan aan bij Monique Becker, projectleider BijwerkingenbijKanker IKN (m.becker@iknl.nl).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)