Medicatievoorschrijfbevoegdheid Oncologieverpleegkundigen

  • 9 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Oncologie

Binnen V&VN Oncologie is het afgelopen half jaar hard gewerkt om de medicatievoorschrijfbevoegdheid voor Oncologieverpleegkundigen opnieuw in te voeren. Hiervoor is een project gestart onder leiding van Dimphy Ariaens en Anne Boerboom en is er contact geweest met meerdere betrokken partijen, zoals het CZO en het Ministerie van VWS. Dit project had als doel om de medicatievoorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen weer vorm te geven en erkend te krijgen, waarbij dit alleen zou worden gedaan door de oncologieverpleegkundigen die dit ook daadwerkelijk in de praktijk zouden gaan gebruiken. Omdat er ook een grote groep oncologieverpleegkundigen is die geen gebruik maken van de voorschrijfbevoegdheid, is er dan ook voor gekozen deze module niet standaard op te nemen in de vervolgopleiding.

Voor het voorschrijven van medicatie door oncologieverpleegkundigen dient de oncologieverpleegkundige de module Medicatievoorschrijfbevoegdheid te volgen en na afronding de voorschrijfbevoegdheid te registreren in het BIG-register. Hierdoor ben je bevoegd voor het voorschrijven van vooraf bepaalde  medicatiegroepen. Na contact met het Ministerie van VWS is in dit project gebleken dat het niet mogelijk is om individuele verpleegkundigen als voorschrijfbevoegd te registreren. Dit is enkel mogelijk  voor de complete groep verpleegkundigen met een specifieke vervolgopleiding, zoals bij de diabetes- en longverpleegkundigen.

Omdat uit peilingen is gebleken dat voorschrijfbevoegdheid niet voor alle oncologieverpleegkundigen gebruikt zal worden, is er eerder gekozen de module niet standaard toe te voegen aan het opleidingscurriculum en de eindtermen van de opleiding, maar als aanvullende module op de reguliere opleiding, Hiermee blijkt het nu dus niet mogelijk om de voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register te registreren.
Dit  past niet bij de flexibilisering van het verpleegkundig vervolgonderwijs in het project CZO Flex Level, daarom adviseert de projectleiding herziening van het BIG-register. Verder is er in dit project een concept EPA geschreven voor medicatievoorschrijfbevoegdheid dat later gebruikt kan worden als registratie wel mogelijk blijkt.

Ook blijven de projectleiders contactpersoon voor deze module bij VWS en zullen zij op vraag mee adviseren bij het flexibiliseren  van het BIG register.

Dimphy Ariaens & Anne Boerboom
Projectleiders Medicatievoorschrijfbevoegdheid Oncologieverpleegkundigen

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)