Kort verslag symposium ‘Diagnostiek en behandeling van het kleine larynxcarcinoom’

  • 22 september 2023
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Symposium UMCU

Symposium UMC Utrecht tijdens de Make Sense Awareness Week Hoofd-halskanker

 In de week van 18 september 2023 werd wereldwijd aandacht gevraagd voor de diagnostiek en behandeling van hoofd-halskanker. In het UMC werd in deze week een symposium gehouden met als onderwerp: “Diagnostiek en behandeling van het kleine larynxcarcinoom”. Bijna 100 professionals namen deel, deels fysiek aanwezig, deels online.

Allereerst sprak hoofd-hals oncologisch chirurg Xander van Bemmel uit het MST Enschede over de diagnostiek met behulp van Narrow Band Imaging. Dit is een techniek waarbij tijdens het onderzoek van de stembanden het licht van de camera zodanig aangepast wordt, dat de uitbreiding van de tumor veel nauwkeuriger in beeld gebracht worden dan met normaal licht. Op deze manier kan de uitbreiding van de tumor dus veel nauwkeuriger worden vastgesteld, wat de behandeling secuurder maakt. Daarnaast liet hij beelden zien van behandelingen onder plaatselijke verdoving, dus zonder narcose.

Daarna sprak radiotherapeut-oncoloog Mischa de Ridder over de bestralingsmogelijkheden bij een kleine stembandtumor. Vroeger werd hiervoor vrijwel het gehele strottenhoofd bestraald, waarbij veel bijwerkingen optraden. Met de moderne technieken kan veel gerichter, slechts één stemband bestraald worden. Dit geeft een zeer hoge kans op genezing, met relatief weinig bijwerkingen. Misschien wordt in de toekomst de behandeling zelfs MRI-gestuurd, waarmee nòg nauwkeuriger behandeld kan worden. Waar vroeger een behandeling 7 weken duurde, kan dit nu in 4 of 5 weken en in de toekomst mogelijk nog korter.

Vervolgens kwam hoofd-hals oncologisch chirurg Weibel Braunius aan het woord over de chirurgische behandeling, die zowel dóór de mond als vanuit de hals plaats kan vinden. Naast de operatie zelf, zijn een grondig vooronderzoek en een uitgebreide voorbereiding van belang, en is een goede nazorg essentieel. De risico’s en de te verwachten functie moeten vooraf heel goed overwogen worden.

Tenslotte sprak logopediste Marleen de Kraa over de logopedische begeleiding tijdens en na de behandeling. In het protocol dat nu gebruikt wordt, worden patiënten al voorafgaand aan de behandeling gezien door de logopediste. Hieruit volgen adviezen die tijdens en na de behandeling gevolgd worden, om de stem èn de stemtechniek zo goed mogelijk te behouden.

Tijdens dit symposium werd duidelijk gemaakt dat het kleine larynxcarcinoom doorgaans goed te behandelen is met chirurgie of radiotherapie, mits de grootte van de afwijking van tevoren goed is vastgesteld. Naast het oncologische resultaat is het behoud van stem- en slikfunctie een belangrijk doel.

                         

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)