📣 Hulp nodig voor medicatievoorschrijfbevoegdheid!

  • 3 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Algemeen Verpleegkundige

Momenteel is het niet mogelijk om als oncologieverpleegkundige mét medicatievoorschrijfbevoegdheid te registreren in het BIG-register, waardoor ook de verschillende opleidingsinstituten deze opleiding (tijdelijk) niet meer aanbieden. Soms kregen wij van onze leden signalen dat men hier tegenaan loopt en kwamen er ook vragen vanuit verschillende andere verenigingen, zoals SONCOS en de NVMO.

Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van onze leden hebben we er daarom eind oktober een ledenpeiling over gedaan. De hiermee opgehaalde gegevens hebben we inmiddels geanalyseerd en daarvan zullen we hier een samenvatting geven.

Van de ruim 3150 leden hebben 457 leden op deze peiling gereageerd (responspercentage 14%). Hiervan is 80% oncologieverpleegkundige. Van alle respondenten werkt ongeveer 50% in klinische setting, 40% werkt poliklinisch en 10% heeft overige functies, zoals thuiszorg, hospice of anders.

Van de respondenten zijn 329 lede niet voorschrijfbevoegd (90%) en 36 van de respondenten is dat wel (10%). Van de voorschrijfbevoegde oncologieverpleegkundigen past 80% deze bevoegdheid ook toe.

Van de niet voorschrijfbevoegde oncologieverpleegkundigen geven 210 van de respondenten aan graag te willen gaan voorschrijven (63%). 93% van hen geeft aan ook behoefte te hebben aan voorschrijven van medicatie in zijn/haar context. 126 respondenten geven echter aan juist niet te willen voorschrijven (37%).

De redenen die oncologieverpleegkundigen geven om voor te schrijven, zijn o.a.:

- Efficiënter om dit zelf te doen en niet naar ander te hoeven daarvoor.
- Veelal geven oncologieverpleegkundigen aan wat er voorgeschreven dient te worden en schrijft een ander (minder ervaren arts) dit voor. Hiermee denken oncologieverpleegkundigen dit voor een bepaald formularium beter te kunnen.
- Het is voor oncologieverpleegkundigen een meerwaarde voor hun beroep.

De reden die oncologieverpleegkundigen geven om niet voor te gaan schrijven, zijn o.a.:

- Verantwoordelijkheid hoort niet bij de oncologieverpleegkundigen.
- Ziet geen noodzaak of vindt het niet nodig.
- Geeft aan onvoldoende kennis te hebben.

Als V&VN Oncologie zouden we de medicatievoorschrijfbevoegdheid graag weer gestalte gaan geven voor oncologieverpleegkundigen, maar helaas lukt dat het bestuur niet alleen. We zijn daarom op zoek naar 8 oncologieverpleegkundigen die dit gezamenlijk willen oppakken, uiteraard ondersteund vanuit het bestuur en vanuit de vereniging van V&VN. Dus zou jij graag medicatievoorschrijfbevoegdheid geregeld zien voor jezelf en/of collega’s, stuur dan een mail naar secretariaatoncologie@venvn.nl.

Mochten er nog vragen zijn of wil je meer informatie ontvangen, neem gerust contact met ons op via secretariaatoncologie@venvn.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Anne Boerboom-Koehorst
vicevoorzitter V&VN Oncologie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)