Gezocht bestuurslid (verpleegkundige) bestuur AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk

  • 21 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Aya Logo

Binnen het stichtingsbestuur van het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk is 1 zetel ingericht voor een verpleegkundige als bestuurslid, voorgedragen door V&VN Oncologie, conform de bestuursakte van het Zorgnetwerk.

Van de beoogde verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij als bestuurder:

o   Het gedachtengoed van het AYA Zorgnetwerk met betrekking tot integrale leeftijdsspecifieke zorg vanaf diagnose aan jongvolwassenen met kanker volmondig uitdraagt. Deze zorg is gecentreerd rondom de vraag ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig’. Integrale AYA zorg is nurse-led en patient-centered. Op het zorgnetwerk werken AYA’s en professionals op een unieke manier evenwaardig samen aan het verbeteren van zorg, deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoek. De AYA-zorg is georganiseerd in netwerkverband. De criteria voor AYA-zorg zijn beschreven in de SONCOS normering 2020.
o   Affiniteit heeft met leeftijdsspecifieke zorg binnen de oncologie, in het bijzonder jongvolwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar.
o   Binding heeft met zorg georganiseerd in netwerkverband.
o   Open staat voor ‘out of the box’ denken.
o   Een verbinder is tussen disciplines binnen en buiten de ziekenhuis muren. Daarbij zijn/haar netwerk inzet.
o   Een voorstander is van het door-ontwikkelen en implementeren van integrale zorg.

De portefeuille van de verpleegkundig bestuurder heeft betrekking op strategie en beleid ten aanzien van AYA patiëntenzorg en opleiding/ deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals m.b.t. AYA zorg. De operationele taken van opleiding en zorg liggen bij de nationale projectleiders-verpleegkundigen parttime werkzaam binnen de centrale coördinatie van het AYA zorgnetwerk o.l.v. de directeur.

De tijdsinvestering is:

· 4x per jaar een bestuursvergadering ( per vergadering 1,5 uur overleg en 1,5 uur voorbereiding) (https://ayazorgnetwerk.nl/agenda/stichtingsbestuur/)
· maximaal gemiddeld 2 uur per maand voor tussentijdse betrokkenheid op de kerntaken van de portefeuille (via overleg of mail met directeur).

Kandidaten worden voorgedragen door V&VN Oncologie en hebben een gesprek met afgevaardigden van het Stichtingsbestuur. Bij een match zal overgegaan worden tot installatie. De zittingstermijn is 3 jaar.

Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed.

Meer informatie over het AYA Zorgnetwerk is te vinden op www.ayazorgnetwerk.nl.

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)