Een vast verpleegkundig aanspreekpunt voor alle patiënten met longkanker

  • 16 maart 2021
Longkanker Nedeland

Longkanker Nederland pleit ervoor dat elke persoon met longkanker, náást zijn of haar behandelend arts, ook een vast verpleegkundig aanspreekpunt heeft. Een soort casemanager in de vorm van een verpleegkundig specialist of een oncologieverpleegkundige. Uit onderzoek blijkt dat nog niet elke patiënt met longkanker terecht kan bij een vast aanspreekpunt, terwijl hier wel behoefte aan is. Om longkankerteams te inspireren om de rol van een vast verpleegkundig aanspreekpunt (verder) in te bedden in de praktijk, hebben we een witboek met handvatten, tips en good practices ontwikkeld.

Aanleiding project
Afgelopen jaren heeft patiëntenorganisatie Longkanker Nederland signalen ontvangen waaruit blijkt dat de rol van een vast verpleegkundig aanspreekpunt nog niet in elk ziekenhuis optimaal ingebed is.
Volgens de kwaliteitsregistratiedata van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) hebben vrijwel alle ziekenhuizen een vast aanspreekpunt. Echter, de invulling en inbedding van de rol is niet altijd even duidelijk. Hierdoor is nog niet overal een vast verpleegkundig aanspreekpunt voor elke patiënt met longkanker beschikbaar.

Lidia Barberio, directeur Longkanker Nederland: “Daarom zijn wij in 2020 het project Een vast verpleegkundig aanspreekpunt voor patiënten met longkanker gestart. Via enquêtes onder artsen, verpleegkundigen en patiënten hebben we ervaringen met de rol van een vast verpleegkundig aanspreekpunt opgehaald en verwerkt in een witboek. Ons doel hiermee is om longkankerteams in ziekenhuizen te helpen om een vast verpleegkundig aanspreekpunt voor patiënten met longkanker in te bedden in de praktijk. Zo kunnen zij gebruikmaken van de ervaringen die in andere ziekenhuizen goed werken.”

Lees meer
VA Long

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)