Behoefte-onderzoek autologe stamceltransplantatie

  • 3 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft in september 2018 een focusgroepgesprek plaatsgevonden met hematologie patiënten en hun partners die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Het doel van het focusgroepgesprek was om meer inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan vanuit het perspectief van de patiënt en diens partner/naaste. Hieruit kwam onder andere naar voren dat partners onvoldoende ondersteuning ervoeren gedurende het traject. Dit gaf de aanleiding om in het kader van afstuderen voor de HBO-V afgelopen voorjaar een behoefte-onderzoek te doen bij partners van patiënten die een autologe stamceltransplantatie ondergaan. De onderzoeksvraag was:

Aan welke ondersteuning hebben partners, van patiënten die na een ASCT opgenomen liggen op de hematologische intensive care (HIC) unit, behoefte en wat zijn mogelijke interventies die aan deze behoeften kunnen bijdragen?

Hierop hebben diepte-interviews plaatsgevonden met partners bij hen thuis. Het belangrijkste dat uit de gesprekken naar voren kwam, is dat er behoefte is aan informatie op maat (aangepast aan het proces van ziekte en behandeling waarin de patiënt en partner zich bevinden), het zichtbaar zijn van en ongevraagd op de hoogte gebracht worden van de situatie door zorgprofessionals en informatie betreft mogelijke steunpunten voor partner en informatie rondom ontslag, waarin werk gerelateerde aspecten worden meegenomen.

Tevens kwam de behoefte aan shared decision making (gezamenlijke besluitvorming, gevoel hebben invloed te hebben op keuzes, samenwerking) sterk naar voren. In de diagnostische fase, maar ook tijdens de behandeling, klinische opname en de ontslag/nazorgfase. Actieve betrokkenheid van de partner werd hierbij gemist. Casemanagement speelt ook een belangrijke rol in het hele traject.

Binnen de afdeling oncologie/hematologie en in samenwerking met de verpleegkundig specialisten hematologie wordt momenteel gekeken hoe we structurele ondersteuning aan partners vorm kunnen geven. Voor meer informatie over het onderzoek, mail naar K.Habraken@jbz.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.