Anita bedankt!

  • 1 mei 2024
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Onco Anita

Helaas moeten we Anita Sieljes gaan missen als onze voorzitter van V&VN Oncologie. Zij heeft haar voorzitterschap neergelegd om meer tijd aan haar groeiende gezin te kunnen besteden. Een beslissing waar we alleen mar respect voorkunnen hebben. De voorzittershamer wordt overgenomen door vicevoorzitter Saskia Fouw-Claassen.

Anita bracht haar jaren van ervaring en kennis mee naar het bestuur. Onder de bezielende vleugels van Anita is onze vereniging in het algemeen en ons bestuur in het bijzonder weer opgekrabbeld na COVID-19 die op ons allemaal impact heeft gehad. Als bestuur zijn we nu weer voltallig met een groep gedreven oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Landelijk zijn er verschillende ontwikkelingen zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), oncolytica in de thuistoedoening en EPA-onderwijs. Dit heet impact, geeft verandering én biedt mogelijkheden waar we ons als bestuur mee bezig houden aan de landelijke tafels en samen met jullie als achterban.

Verbinding en samenwerking zijn voor ons belangrijk en met het initiatief van de Verbindingsdag is daar mede door Anita ook een belangrijke stap gezet.  Anita heeft ook een eerste aanzet gegeven om internationaal de samenwerking te intensiveren. Een mooi voorbeeld is de EONS. We hebben met onze ervaringen veel te bieden aan onze collega's in het buitenland.

Anita, dank je wel voor de hele fijne samenwerking, we komen elkaar vast en zeker nog tegen in oncologieland.

Bestuur V&VN Oncologie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)