Op wetenschappelijk gebied stimuleert de verpleegkundig specialist kennisuitbreiding binnen het specialisme en het eigen aandachts- en expertisegebied door het initiëren, opzetten en uitvoeren van monodisciplinair of multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek of door participatie in onderzoek geïntegreerd in de patiëntenzorg.

(Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist, VenVN 2019).

Binnen de patientenzorg worden deze bekwaamheden aangewend om te komen tot een onderbouwde praktijkvoering. Evidence Based Practice is het integreren van de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, de wensen en voorkeuren van patiënten en de ervaringen van jou als zorgprofessional bij beslissingen in de dagelijkse praktijk (Sackett et al, 1996).

Op deze webpagina vind je het wetenschappelijke werk van verpleegkundig specialisten op het gebied van de oncologie en palliatieve zorg. Graag geven wij hier een zo volledig mogelijk overzicht van de mastertheses en wetenschappelijke artikelen (gepubliceerd in een internationaal peer-reviewed journal), mogelijk leidend tot een succesvol verdedigd proefschrift.

Wij nodigen u van harte uit om ons te helpen dit overzicht zo volledig mogelijk te houden en mastertheses, artikelen en proefschriften aan te melden via e-mail aan:  netwerkVSoncologie@venvn.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!