Het Netwerkbestuur bestaat uit een voorzitter en tien bestuursleden. Het Netwerkbestuur is samengesteld met leden uit diverse regio's verspreid over het land en diverse instellingen.

Netwerkbestuur werkdocument

Het Netwerkbestuur van het netwerk VSO behartigt de belangen van de verpleegkundig specialisten oncologie binnen Nederland en richt zich op drie pijlers:
- Positionering & Profilering
- Kwaliteit
- Samenwerking

Strategisch beleidsplan 2018-2022

Leden Netwerkbestuur

Voorzitter Sylvia Verhage MANP, verpleegkundig specialist Borstcentrum &     Palliatieve Zorg Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch

Voorzitter Sylvia Verhage MANP, verpleegkundig specialist Borstcentrum &
Palliatieve Zorg Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch

Coõrdinatie basisscholing NVvO, Harold Fliervoet MANP, verpleegkundig specialist Mammacarcinoom Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

Website, nieuwsbrief, media en communicatie, Emmy Harms MANP, verpleegkundig specialist Thorax Oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Media en communicatie, Daphne van Doorn, VS i.o. verpleegkundig specialist urologie, Erasmus MC Kanker Instituut Rotterdam.

Aanspreekpunt VS Oncologie Hogescholen, Mieke Kuilder MANP, verpleegkundig specialist Oncologie Scheper Ziekenhuis Emmen Treant Zorggroep

Penningmeester, Annelies Manenschijn MANP, verpleegkundig specialist
Hematologie Isala Zwolle

Aanspreekpunt VS Oncologie en Palliatieve zorg in de  thuiszorg, Clary Wijenberg MANP, verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg, consulent voor het palliatief consultatie team Drente Thuiszorg Icare Zuidoost Drenthe

Wetenschap, contactpersoon commissie Verpleegkundig Onderzoek V&VN Oncologie, Joska Heessels MSc, verpleegkundig specialist neuro-oncologie,
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!