De werkgroep is onderdeel van het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie en bestaat uit een voorzitter en vier werkgroepleden. De samengesteld met leden uit diverse regio's verspreid over het land en diverse instellingen.

Het doel van de werkgroep bestaat uit het onderhouden van de website, nieuwsbrieven en onderhoud contact met de commissie Media en Communicatie van V&VN Oncologie.

Werkdocument werkgroep Media & Communicatie

Flyer Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Leden werkgroep

Emmy Harms MANP, verpleegkundig specialist Thorax Oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
Taken: voorzitter, aanpassen website, bewaken huisstijl, lid com. media en communicatie V&VN Oncologie

Joska Heessels MSc, Wetenschap, contactpersoon commissie Verpleegkundig Onderzoek V&VN Oncologie, verpleegkundig specialist neuro-oncologie,
Catharina Ziekenhuis Eindhoven


Daphne van Doorn, VS i.o. verpleegkundig specialist urologie, Media en communicatie, Erasmus MC Kanker Instituut Rotterdam.

Sylvia Verhage MANP, verpleegkundig specialist Borstcentrum & Palliatieve Zorg Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch
Taken: 'de VSO'

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!