Doelen van het Netwerk Oncologische Dagbehandeling

- Ondersteunt en promoot het netwerk voor verpleegkundigen met de subspecialisatie oncologische zorg in dagbehandeling;
- Dient als communicatie platform voor de verpleegkundigen met de subspecialisatie oncologische zorg in dagbehandeling;
- Identificeert en onderzoekt specifieke zorgvragen binnen de subspecialisatie oncologische zorg in dagbehandeling, zoals de continuïteit van zorg tussen dagbehandeling en de 1e en 2e lijnszorg, behoeften van patiënten in dagbehandeling (complementaire zorg, psychosociale zorg);
- Bundelt kennis en ervaring en draagt zorg voor uitwisseling hiervan;
- Brengt belangrijke thema’s binnen de subspecialisatie onder de aandacht zoals: organisatie en logistiek van zorg (bijvoorbeeld verpleegkundig spreekuur), hulpmiddelen ten behoeve van zorg in dagbehandeling, verpleegkundige competenties;
- Organiseert 2 x per jaar een leden bijeenkomst op locatie (zie evenementen)

Leden

Voorzitter
Hilda Houwer; Canisius-Wilhemina  Ziekenhuis Nijmegen, h.houwer@cwz.nl
Penningmeester
Harold Fliervoet;  Canisius-Wilhemina  Ziekenhuis, Nijmegen, h.fliervoet@cwz.nl
Secretaris 
Hellen de Vries; Catharinaziekenhuis, Eindhoven, 
hellen.d.vries@catharinaziekenhuis.nl 
Algemene leden
Ineke Berendsen; Canisius-Wilhemina  Ziekenhuis, Nijmegen, i.berendsen@cwz.nl 
Rian Knook; Marini ziekenhuis Groningen
Elly de Lange; Universitair Medisch Centrum Groningen, p.a.de.lange@umcg.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.