Oncologie LOOV

LOOV - Landelijk overleg oncologieverpleegkundigen & verpleegkundig specialisten

Het netwerk LOOV is gericht op uitwisseling van informatie van de dagelijkse praktijk m.b.t. oncologie en hematologie en fungeert dus als landelijke vraagbaak voor en door onze LOOV-leden.

Doel
Uitwisseling van informatie met betrekking tot kennis en vaardigheden op instellings- en landelijk niveau door de verpleegkundige beroepsbeoefenaars vanuit de werkvelden oncologie en hematologie waardoor de drempel voor het implementeren van innovaties verlaagd wordt.

De resultaten van het LOOV zijn onder te verdelen in de volgende resultaatgebieden:

- Research
Deelname aan fase I, II, III en IV-studies worden aan elkaar medegedeeld en de resultaten en opmerkelijke items met elkaar besproken.
- Deskundigheidsbevordering
Uitwisseling van kennis en vaardigheden betreffende de oncologische verpleegkunde professie.
- Innovatie & zorgbeleid
Hieronder wordt het efficiƫnt uitwisselen van elkanders producten (procesbeschrijvingen, protocollen, presentaties, inventarisaties, etc) verstaan. Adviezen worden gegeven bij de implementatie c.q. de organisatie van zorg binnen de eigen instelling.

Organisatie
Het LOOV bestaat uit een bestuur en leden uit verschillende instellingen.

Voorzitter
Jan Ouwerkerk
LUMC; Researchcoƶrdinator
j.ouwerkerk@lumc.nl

Secretaris
Christine Boers-Doets
Bijwerkingen specialist CancerMed Bijwerkingen Instituut
Senior onderzoeker Stichting Impaqtt
christine@cancer-med.com


Ieder enthousiast lid van V&VN Oncologie, die een actieve bijdrage wil leveren aan de doelstelling kan lid van het LOOV worden. Voor het aanmelden bij het LOOV kun je contact opnemen via het mailadres: LOOVleden@outlook.com.


Jan Ouwerkerk


Christine Boers

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)