Door het groeiend aantal mensen gediagnostiseerd met kanker en het zich steeds sneller ontwikkelende chronische karakter van kanker, wordt de eerstelijnszorg steeds vaker geconfronteerd met vragen over kanker. Naast de medisch-technische zorg wordt passende aandacht en zorg voor fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften en klachten van mensen met kanker steeds belangrijker. Om kwaliteit en continuïteit van zorg voor de oncologie patiënt te kunnen waarborgen is het van belang dat eerstelijns oncologieverpleegkundigen hun positie versterken en zich meer gaan profileren in de regio.

Steeds vaker wordt V&VN Oncologie betrokken bij verschillende landelijke taskforces oncologie, waarbij netwerkvorming van verschillende professionals in de regio een belangrijk speerpunt is. Gezien bovenstaande ontwikkelingen lijkt dit een goed moment de krachten te bundelen en de oncologieverpleegkundige in de regio meer zichtbaar te maken.

V&VN Oncologie faciliteert dit met de opzet van het ‘Netwerk eerste lijn oncologieverpleegkundigen’. Een 10-tal ervaren eerstelijns oncologieverpleegkundigen zijn een projectgroep gestart en nodigt alle collega's, werkzaam via thuiszorgorganisaties, huisartsen of anderszins uit om zich aan te sluiten bij dit netwerk. Het doel van het netwerk is samenwerken aan profilering, positionering, kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Het expertisegebied van de oncologieverpleegkundige biedt veel mogelijkheden de juiste oncologische zorg op de juiste plek aan te bieden, het is vooral van belang dat we daarin laten zien wat we kunnen. Ben je werkzaam in de eerste lijn, ben je oncologiegespecialiseerd, aarzel niet en sluit je aan.

Op de Oncologiedagen zijn wij met een stand vertegenwoordigd op het netwerkplein van V&VN, leuk om je daar te ontmoeten!

Wil je actief worden binnen het netwerk?

Meld je aan via netwerkeerstelijnoncologie@venvn.nl.    

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.