Netwerk Eerste Lijn Oncologieverpleegkundigen

Over het netwerk eerste lijn oncologieverpleegkundigen
Het Netwerk Eerste lijn oncologieverpleegkundigen (NEOV) is onderdeel van V&VN Oncologie, een afdeling van beroepsorganisatie V&VN (Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland)

Doelgroep
Het netwerk richt zich op oncologieverpleegkundigen werkzaam in de eerstelijnszorg.

“Samenwerken in de oncologische zorg; dichtbij als het kan, ver weg als het moet”

Missie
Oncologieverpleegkundigen werkzaam in de eerstelijnszorg zijn gebaat bij een specifiek netwerk dat gericht is op de zorg voor mensen geconfronteerd met kanker.

Door het groeiend aantal mensen gediagnostiseerd met kanker en het zich steeds sneller ontwikkelende chronische karakter van kanker, wordt de eerstelijnszorg steeds vaker geconfronteerd met vragen over kanker, (late) bijwerkingen van therapieën en palliatieve zorg.

Om passende zorg gedurende het gehele ziekte- en behandelproces te kunnen blijven aanbieden is het van belang dat oncologieverpleegkundigen werkzaam in de eerstelijnszorg hun positie versterken en zich meer profileren in de regio, waar mogelijk in samenwerking met multidisciplinaire regionale oncologische netwerken. 

Visie
Wij inspireren en dragen bij aan het versterken van de positie en professionalisering van de oncologieverpleegkundige werkzaam in de eerstelijnszorg. Waar mogelijk maken wij onderdeel uit van regionale oncologische netwerken.

Naast de medisch-technische zorg wordt steeds vaker passende aandacht, informatie en zorg voor de fysieke-, psychische-, sociale- en existentiële behoeften en klachten van mensen met kanker thuis of dichtbij huis aangeboden. De expertise van de eerstelijns oncologieverpleegkundige kan in deze zorg het verschil maken door hun oncologische kennis binnen deze vier domeinen.

Doelstelling
Leden ervaren dat zij baat hebben bij het netwerk door het benutten en uitwisselen van de expertise van ons netwerk.

Subdoelen en activiteiten
- Borgen
Het netwerk wil door het bundelen van kennis, werkwijze en ervaringen, de positie van de eerstelijns oncologieverpleegkundige meer zichtbaar maken en borgen in regionale samenwerking.

- Contacten onderhouden
Het netwerk onderhoud op landelijk niveau contacten met stakeholders die van belang zijn voor de positionering en profilering van de eerstelijns oncologieverpleegkundige, zoals V&VN oncologie, IKNL, NVPO, Regionale oncologie Netwerken, KWF en regionale formele- en informele zorgorganisaties

- Bijdragen leveren
Het netwerk levert op landelijk niveau een bijdrage aan de inhoudelijke zorgverlening in de eerstelijns oncologieverpleegkundige zorg, gevraagd en ongevraagd.

- Protocollering
Het netwerk levert een bijdrage als het gaat over de protocollering van de positionering van de oncologieverpleegkundige in de eerstelijnszorg.

- Netwerkdag
Het netwerk verzorgt en faciliteert tweemaal per jaar een landelijke netwerkdag waar de aangesloten oncologieverpleegkundigen van het netwerk in staat worden gesteld kennis te vergaren over inhoudelijke thema´s die betrekking hebben op de medische en verpleegkundige zorgverlening in de eerstelijnszorg en te netwerken met collega’s. Elke netwerkdag is geaccrediteerd.

- Deskundigheidsbevordering
Leden van het netwerk verzorgen op vraag presentaties en deskundigheidsbevordering teneinde bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Kerngroep leden
Conny Molenkamp; VS palliatieve zorg en oncologie 1e lijn @Evean
Laura Eikenaar; oncologieverpleegkundige @Careyn
Sietske van der Veldt; kwartiermaker oncologische netwerkzorg, eigenaar Onco Connect
Ilona van der Loos; oncologie- en palliatief verpleegkundige @Vivent,
Ivonne Oomen; oncologieverpleegkundige en psychologisch oncologisch hulpverlener / Counseler bij seksuele disfunctie, consulent @Allerzorg Care for Cancer
Erica Huisman – oncologieverpleegkundige @Beweging 3.0

Bekijk ook onze LinkedIn pagina; https://www.linkedin.com/company/82965851/admin/.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)