In Nederland worden vanaf 1992 richtlijnen ontwikkeld voor de palliatieve zorg. Deze zijn te raadplegen op www.pallialine.nl. Het jaar 2013 is een overgangsjaar voor de richtlijnen palliatieve zorg. Er zal een professionaliseringslag worden gemaakt in vrijwel alle stappen van de richtlijnontwikkeling, implementatie en evaluatie. Deze veranderingen vragen om een nieuwe infrastructuur waarin beroepsverenigingen binnen de palliatieve zorg een prominentere rol hebben. Een centrale plaats hierin is weggelegd voor een op te richten landelijk platform op het gebied van richtlijnontwikkeling, -implementatie en -evaluatie binnen de palliatieve zorg; Platform Palliatieve Zorg Richtlijnen (PAZORI). Het is belangrijk dat de stem van onze vereniging in dit platform goed vertegenwoordigd is.

Helma van Dijk zal daarom als gemandateerd lid deelnemen aan PAZORI. Dit betekent dat ze niet op persoonlijke titel deelneemt, maar namens V&VN Oncologie. Helma heeft daarmee de opdracht aangenomen om de afdeling regelmatig een terugkoppeling te geven van hetgeen in PAZORI wordt besproken en besloten. Ook kunnen leden hun input aan Helma doorgeven, waardoor Helma in PAZORI door de afdeling gedragen standpunten kan inbrengen.

Als je contact wilt opnemen met Helma kan dat via h.vandijk@erasmusmc.nl

Het doel van het platform is het adviseren van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op het gebied van ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL wil hiermee de volgende 2 doelstellingen behalen:

1. Een continue kwaliteitsverbetering van alle stappen in richtlijnontwikkeling, implementatie en evaluatie van de richtlijnen palliatieve zorg;
2. Het vergroten van de betrokkenheid, medewerking en inzet van zorgprofessionals uit de praktijk bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de richtlijnen palliatieve zorg.
PAZORI is in oprichting en verwachtingen van de taken van het platform zijn:

- Signaleren van knelpunten uit de praktijk;
- Signaleren van ‘gaps in knowledge’;
- Signaleren/adviseren van noodzaak nieuw te ontwikkelen of te reviseren richtlijnen;
- Signaleren van knelpunten in de implementatie van een richtlijn;
- Signaleren/adviseren van noodzaak om producten of diensten te ontwikkelen ter bevordering van de implementatie van de richtlijnen;
- Ambassadeurschap bij de implementatie van richtlijnen en aanverwante producten en diensten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!