Richtlijnen

De Commissie Richtlijnen maakt zich sterk voor de patiënt en de verpleegkundige. De oncologische patient krijgt op basis van richtlijnen de beste zorg. De Commissie Richtlijnen zorgt ervoor dat verpleegkundigen, namens V&VN Oncologie, een optimale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van multidisciplinaire oncologische richtlijnen.

Het richtlijntraject verloopt in een cyclus.

Verpleegkundigen kunnen, als lid van V&VN Oncologie, een bijdrage leveren in verschillende fasen van de richtlijnencyclus:


stap 1: vragen uit de huidige praktijk benoemen om in de richtlijn te beantwoorden;
stap 3: deelnemen aan een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep;
stap 4: commentaar geven op een concept richtlijn;

stap 5: een rol te spelen bij de autorisatie van een richtlijn; 

stap 6: een rol spelen bij het gebruik van een richtlijn;
stap 7: aangeven in welke mate een update van de richtlijn noodzakelijk is.

De rol van de commissie richtlijnen
- zorgen voor een bijdrage van verpleegkundigen namens V&VN Oncologie aan multidisciplinaire oncologische richtlijnen;
- ondersteunen van verpleegkundigen die namens V&VN Oncologie deelnemen multidisciplinaire oncologische richtlijnwerkgroepen;
- leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen m.b.t. (multidisciplinaire) richtlijnen.

Informatie over richtlijnen (op jouw specifieke vakgebied) kun je altijd krijgen via richtlijnen.oncologie@venvn.nl.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!