Onderzoek

De commissie Onderzoek stelt zich ten doel het initieren, stimuleren en bundelen van verpleegkundig oncologisch onderzoek en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 

- Het bevorderen van samenwerking ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek onder leden van de V&VN oncologie, externe partnes en patientenverenigingen
- Het opstellen en onderhouden van onderzoek(s)lijnen
- Het identificeren en beoordelen van (nieuwe) financieringsmogelijkheden om onderzoek te ondersteunen
- Het aanmoedigen van publicaties en verspreiding onderzoeksresultaten
- Het delen van expertise en het aanbieden van onderwijs
- Het participeren in onderzoeksaanvragen
- Het ontwikkelen van strategieen rondom het bevorderen van evidence based nursing
- Ervoor zorg dragen dat gezamelijke onderzoeksprojecten voldoen aan de richtlijn gedragscode geneesmiddelenreclame (CGR)
 

Op dit moment is de commissie Onderzoek in ontwikkeling waardoor deze web-pagina nog niet compleet is. Meer informatie volgt spoedig. Bij vragen kan er contact worden opgenomen via cieonderzoekoncologie@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!