Het is mogelijk om te adverteren in de Oncologica. Advertenties kunnen bv. gaan om productinfomatie, personeelsadvertenties en congresaankondigen. In principe zijn er geen limieten gesteld aan de advertenties. Als de advertenties niet binnen de bovengenoemde catagoriën passen, worden deze eerst ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van V&VN Oncologie.

Redactionele formule:
Het tijdschrift Oncologica is de officiele media van de Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland afdeling Oncologie. (V&VN Oncologie). De V&VN Oncologie beoogt al haar leden te voorzien van nieuws en informatie over alle ontwikkelingen in het vakgebied.

Naast het vakblad organiseert de V&VN Oncologie eenmaal per jaar de Oncologiedagen voor Verpleegkundigen. Nascholingen die de oncologieverpleegkundigen helpen in hun functioneren worden ook georganiseerd.

De redactie selecteert nieuwsartikelen, achtergrondinformatie, verslagen van congressen, symposia en casuistiek. Ook treft men verenigingsnieuws in het vakblad aan.

Doelgroep:

- Oncologieverpleegkundigen
- Algemeen verpleegkundigen werkzaam in de oncologie
- Verpleegkundig Specialisten Oncologie
- Opleiders & Onderzoekers

 

Informatie over adverteren, prijzen, deadlines en formaten binnen de verschillende media zijn te verkrijgen via De Media Collega's.

Contactgegevens:
Email=info@demediacollegas.nl

Contactpersoon:
Marcus Meeuwissen: 06 42 34 40 31

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)