Het tijdschrift Oncologica is een uitgave van V&VN Oncologie dat vier keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren verschijnt en wordt verstuurd naar de leden van V&VN Oncologie. De redactie stelt het op prijs om naast vakinhoudelijke artikelen op het gebied van de oncologieverpleegkunde, informatie te ontvangen over actualiteiten (bijv. nieuwe verpleegmethoden, interventies e.d.) en reacties op artikelen.
Richtlijnen voor het schrijven kunt u vinden door te linken naar informatie voor auteurs, aan de rechterkant van deze pagina. Artikelen kunnen worden gemaild naar oncologica@venvn.nl of naar één van de redactieleden.
 

Nieuwsbrief V&VN Oncologie
De redactie van Oncologica verzorgt een digitale nieuwsbrief die 13 a 14 keer per jaar wordt verstuurd.

In het 1e nummer van de Oncologica 2020 o.a:
- Verschillen in borstkankerzorg 
- Plaveiselcelcarcinoom van de mondholte
- Precisieaanval op tumoren dankzij uitgebreide DNA-test
- Standaardisatie van informatie verbetert palliatieve oncologische zorg
- Huidkanker in Nederland

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.