Oncologica (1)

Het tijdschrift Oncologica is een uitgave van V&VN Oncologie dat vier keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren verschijnt en wordt verstuurd naar de leden van V&VN Oncologie. De redactie stelt het op prijs om naast vakinhoudelijke artikelen op het gebied van de oncologieverpleegkunde, informatie te ontvangen over actualiteiten (bijv. nieuwe verpleegmethoden, interventies e.d.) en reacties op artikelen.
Richtlijnen voor het schrijven kunt u vinden door te linken naar informatie voor auteurs, aan de rechterkant van deze pagina. Artikelen kunnen worden gemaild naar oncologica@venvn.nl of naar één van de redactieleden.

Oncologica Hoofdredacteur
Oncologica Redactielid

In het 1e nummer van Oncologica 2020 o.a:
- Verschillen in borstkankerzorg 
- Plaveiselcelcarcinoom van de mondholte
- Precisieaanval op tumoren dankzij uitgebreide DNA-test
- Standaardisatie van informatie verbetert palliatieve oncologische zorg
- Huidkanker in Nederland


In het 2e nummer van Oncologica 2020 o.a.:
- Gezond gedrag
- Het raakt je
- Koppelbed
- Psychosociale Zorg
- Zeldzame kankers

In het 3e nummer van Oncologica 2020 o.a.:
- Begeleiding ouders met kanker
- Impact Covid-19
- OncoFITness
- Polyneuropathie
- Palmoplantaire erythrodysesthesie

In dit nummer (3) was er geen plaats meer voor de literatuurlijst. Klik hier om deze alsnog in te zien.  In het 4e nummer van Oncologica 2020 o.a.:
- Bewegen
- Meer vrijheid
- Palliatief redeneren
- Uitgezaaide kanker


In het 1e nummer van Oncologica 2021 o.a.:
- Hoop en positief denken bij mensen met kanker
- Hand- en voetzorg
- Ouderen en kanker
- Sarcomen: diagnostiek, behandeling en follow-up

In het 2e nummer van Oncologica 2021 o.a.:
- Beslissingen levenseinde
- AYA congres
- Uit de praktijk
- Electronische neus
- Lastmeter zelfmanagement
- Zorg voor AYA's: een vak apart


In het 3e nummer van Oncologica 2021 o.a.:
- CAR T-celtherapie
- Gesprekshulp bij kanker
- Ondersteuningsconsulent
- Mixed realilty beweeggames
- Tegenkracht


In het 4e nummer van Oncologica 2021 o.a.:
- Alvleesklierkanker
- Het Humaan Papilloma Virus (HPV) en de gevolgen
- Interculturele communicatie
- BETER-poli's 


In het 1e nummer van Oncologica 2022 o.a.:
- Begrijpelijk taal
- Eetproblemen
- Tijdig palliatieve zorg inzetten, verbetert de kwaliteit van leven
- Herpesvirus voor behandeling van huidmetastasen melanoom


In het 2e nummer van Oncologica 2022 o.a.:
- Algoritme
- Oncologiedagen 2022
- Palliatieve zorg: een multidisciplinaire uitdaging!
- Interculturele communicatie: het slechtnieuwsgesprek
- Immunotherapie thuis of in het ziekenhuis?


In het 3e nummer van Oncologica 2022 o.a.:
- Complementaire Zorg
- Schaamtumoren
- Dag uit het leven van 
- Bewegen en sport bij kanker is meer dan een terloopse opmerking
- Samen beslissen… ook bij beperkte gezondheidsvaardigheden?In het 4e nummer van Oncologica 2022 o.a.:
- Kanker binnen het gezin
- Morele spanningen
- Borstkankerzorg
- Mensen met een verstandelijke beperking


In het 1e nummer van Oncologica 2023 o.a.:
- Oncologica bestaat 40 jaar!
- Heilzaam tuinieren in de Edese Toon Tuin
- Het elektronisch cliëntendossier: lust of last?
- Nabestaanden
- Voetmassages aan patiënten

Redactie Oncologica

De redactie van Oncologica bestaat onder meer uit René Leijtens (adjunct-hoofdredacteur), coördinerend oncologieverpleegkundige, Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis, Rotterdam en Marloes de Klein, verpleegkundig specialist thoraxoncologie, Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kankerinstituut, Amsterdam.

Informatie voor auteurs

Aanbieden teksten: een artikel mag maximaal 2000 tot 2500 woorden omvatten. Als dit niet voldoende is voor het gekozen onderwerp, dient te worden overlegd met de redactie. Het artikel mag niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift voor publicatie zijn aangeboden, danwel elders zijn gepubliceerd. Alle (co)-auteurs worden geacht in te stemmen met de aanbieding van het artikel aan Oncologica.

Artikelen uit eerdere Oncologica's zoeken

Als je lid bent van V&VN Oncologie kun je artikelen uit eerdere Oncologica's terug lezen. Deze zullen op Mijn V&VN Social geplaatst worden, door als lid in te loggen op Mijn V&VN Social zijn de artikelen in te zien. Mijn V&VN Social is echter nog niet gereed, stuur een email naar secretariaatoncologie@venvn.nl om het gewenste artikel op te vragen.

Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren in de Oncologica. Advertenties kunnen bv. gaan om productinfomatie, personeelsadvertenties en congresaankondigen. In principe zijn er geen limieten gesteld aan de advertenties. Als de advertenties niet binnen de bovengenoemde catagoriën passen, worden deze eerst ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van V&VN Oncologie.

Boeken

De commissie Oncologica attendeert je op diverse boeken als naslagwerk.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)